Dárkování

Prožili jsme první adventní neděli, již několik let spojenou s charitativní akcí, které říkáme Dárkování.
Tomuto Dárkování předchází již v průběhu roku spousty hodin přípravy v rodinách, ve sboru i v RC Medvídek, kdy dárky vyrábíme a připravujeme. Pak následuje předávání  a přebírání ve sborových prostorách, třídění, oceňování a aranžování v kostele.

Program začal představením charitativních cílů a byl zpestřen hudbou. Pak následoval výběr dárků dětí a následně všech ostatních. Pěkná atmosféra svátečního odpoledne pokračovala i u občerstvení a teplého svařáku.

Letos se díky ochotným a nápaditým dárcům originálních a užitečných dárků, kterých se sešlo 860 ks a díky štědrým návštěvníkům, podařilo vybrat 30 060 Kč.

Posíláme tedy pro Marii Namutebi z Ugandy školné, v rámci Adopce na dálku, 7 000 Kč.

Dennímu stacionáři sv. Damiána ve Znojmě pak 23 060,- Kč, za které hodlají koupit varhany pro klienty.

Jsem vděčná, že čas, energie, štědrost i ochota všech darujících a pomocníků při chystání a v průběhu Dárkování nabyla smysluplnosti. Děkuji všem, kteří ke zdárnému průběhu celé akce přispěli.

Přeji příjemný advent, krásné a pokojné Vánoce a radostný, nadějný čas nejen s Vašimi nejbližšími.

Iva Ryšavá

27. listopadu 2016

– první adventní neděle

– bohoslužby s Večeří Páně jsou také v 10.00 v Bohuticích

– odpoledne jsme všichni zváni na Dárkování, vše je připraveno. Po bohoslužbách a také v 14.30 bude možné prohlédnout si dárky, sváteční program začne v 15.00 hodin. Našim cílem je opět školné pro Marii Namutebi (Adopce na dálku) a podpora denního stacionáře sv. Damiána ve Znojmě. Již nyní děkujeme všem za přípravu dárků i celého Dárkování a těšíme se na setkání s vámi i vašimi přáteli.

– po bohoslužbách si můžete koupit Evangelický kalendář 2017 a Čtení na každý den, cena výtisku je 90 Kč

– dnes naposledy je možné objednat si drobnosti z vánoční nabídky Rolničky

Týden ve sboru

Pondělí
16.00  herna pro maminky s malými dětmi

Úterý
9.00  setkání maminek s farářem u Drastíků

Středa
9.00  RC Medvídek
13.00  sestry seniorky se v Kruhu sejdou k pečení perníčků pro NŠ
15.45  biblická hodina mladších dětí
16.45 biblická hodina starších dětí

Čtvrtek
9.30  biblická hodina pro dospělé
18.30  zkouška pěveckého sboru

Pátek     
10.00  biblická hodina v domově odpočinku v Božicích, na odjezdu se domluvte s bratrem farářem
15.00  Medvídkova výtvarná dílna

Sobota
10.00 zkouška vánoční hry dětí v Kruhu
19.00  mládež

– dnešní sbírka je určena na podporu středisek Diakonie ČCE v Brně, dary pro sbor je možno vkládat jak do pokladničky kostelíčka, tak bratru pokladníkovi, nebo poslat na účet sboru Protože se blíží konec kalendářního roku, dovolujeme si vám připomenout salár. Děkujeme vám za vaši obětavost.

– v přímluvných modlitbách pamatujme na trpící, osamělé i nemocné, dnes zejména myslíme na nemocného bratra Dušana Ryšavého a jeho rodinu

– za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8.30 na bohoslužbách

20. listopadu 2016

-poslední neděle církevního roku

-v 10.00 jsou bohoslužby v Litobratřicích a v 14.00 v Moravském Krumlově

-zveme vás na nešpor a do Kruhu, naším hostem bude paní dr. Jana Pospíšilová, seznámí nás s knihou Děti v Brně, kniha vyšla v letošním roce a zabývá se životem současných dětí. Součástí večera je také promítání fotografií. Začátek je v 17.00 hodin.

-minulou sobotu a neděli se konaly ve znojemském sboru oslavy 70.výročí jeho založení. V obou dnech se oslav zúčastnilo několik bratří a sester z našeho sboru. Máme vyřídit pozdravy členů sboru,farářů Jany a Pavla Kašparových a náměstka synod.seniora br.faráře Ondřeje Titěry,který sloužil nedělní slavnostní bohoslužby.

-v sobotu pekly děti perníčky na Dárkování, děkujeme jim a na perníčky se už těšíme.

Týden ve sboru

Pondělí                    16.00                        Herna pro maminky s malými dětmi

Středa                      9.00                           RC Medvídek

13.30                        seniorky

15.45                        biblická hodina mladších dětí

16.45                        biblická hodina starších dětí

20.00                        kroužek učitelek NŠ

Čtvrtek                     9.30                           biblická hodina pro dospělé

18.30                        zkouška pěveckého sboru

Pátek            9.30-11.00 a 17.00-19.00 shromažďování dárků na Dárkování.

Sobota          dopoledne příprava Dárkování.

Prosíme všechny, kdo se přihlásili k pomoci, aby určitě přišli. Věříme, že na Dárkování pamatujete a svoje dárky přinesete. Děkujeme za dárky i za pomoc.

19.00                         mládež

Příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách s VP, bude první adventní neděle, a  odpoledne Dárkování, z výnosu chceme podpořit Adopci na dálku a chráněnou dílnu sv. Damiána ve Znojmě.

-sbírka dnešní neděle je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám za vaši obětavost. Dopolední sbírka příští neděli je, jako každý rok, věnována na potřeby středisek Diakonie v Brně.

-již jsme obdrželi Evangelické kalendáře a čtení Na každý den pro příští rok .Od příští neděle je bude prodávat za cenu 90 Kč., ses.Rut Vesecká zde v kostele.

 

 

Pečení perníčků

V sobotu 19. listopadu se bude v Kruhu konat tradiční pečení perníčků na Dárkování.

Začínáme v 9 hodin a končit budeme, až nebude co péct a zdobit (odpoledne kolem 15h).

Vezměte s sebou: vykrajovátka, vál, váleček. Kdo umí a může, vezměte i těsto.

K obědu bude jako vždy bramborový guláš. Pokud vás přijde z rodiny více, uvařte a vezměte s sebou o trošku více, než byste snědli sami. Pokud pošlete jednotlivé děti, guláš jim s sebou nedávejte.

Přijďte si užít voňavou sobotu!

 

 

Uspávání broučků

Ve středu 16. listopadu od 16 hodin se koná tradiční podzimní akce s názvem Uspávání broučků. Přijďte si vyrobit lucerničku, projít se tmou, podívat se na pohádku a dát si zelnou polévku.

S sebou si vezměte zavařovací sklenici (nejlépe velkou, 0,7l) a klasickou svíčku (čajová není vhodná, zháší se při chůzi).

Těšíme se na Vás!

Medvídkova herna

Od pondělka 14. listopadu rozšiřuje RC Medvídek svoje aktivity o Medvídkovu hernu, tedy možnost přijít do RC k popovídání, pití kávy, hraní. Herna bude k dispozici každé pondělí od 16 hodin.

13. listopadu 2016

25. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10. 00 se konají bohoslužby v Bohuticích

Zvu vás také na nešpor a do Kruhu, začátek je v 17.00, naším hostem je bratr Farský z Brna – Husovic

-ve Znojmě si připomínají 70. výročí sboru, včera se konala přednáška s besedou o historii sboru, dnes v 10.00 jsme zváni k bohoslužbám s VP, hostem je bratr farář Ondřej Titěra, náměstek synodního seniora

Týden ve sboru

Pondělí                    16.00                        Medvídkova herna pro maminky s dětmi

Úterý                        9.00                           setkání maminek s farářem u Sterziků na Václavově

Středa                      9.00                           RC Medvídek

                                                                     ve středu nebudou biblické hodiny dětí

16.00                        se RC koná již tradiční Uspávání broučků  v Kruhu

Ve čtvrtek je státní svátek, biblická hodina pro dospělé se nekoná.

18.30                         zkouška pěveckého sboru

Pátek                        16.00                        Výtvarná dílna pro děti

20.00                        setkání střední generace u Ivy a Martina Ryšavých

Sobota                      9.00                           děti z NŠ pečou v Kruhu perníčky na Dárkování

19.00                        mládež

Dostali jsme pozvánku od spolku Stromy v krajině, jsme zváni na přednášku o tom, co vše se na Znojemsku, a tedy i v Miroslavi, dělo v roce 1914, v prvním roce první světové války. Přednáška se koná ve Středisku volného času na Kostelní ulici. Podrobnosti jsou na nástěnce před kostelem.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán v 8.30 na bohoslužbách a v 17.00 na nešporu a v Kruhu, kde bude naším hostem paní PhDr. Jana Pospíšilová, představí nám novou knihu, která se týká současného dětství brněnských dětí.

Dárkování 27. listopadu 2016

ZVEME VÁS NA CHARITATIVNÍ ODPOLEDNE DO EVANGELICKÉHO KOSTELA zvané Dárkování první adventní neděli 27. listopadu v 15.00 hodin. Vystavené dárky budou v evangelickém kostele k prohlédnutí od 14:30 hodin Po úvodním programu můžete vystavené dárky získat za dobrovolný příspěvek, jehož minimální výše bude u výrobku označena a doporučena. Našim tradičním cílem je podpora Adopce na dálku – školné pro Marii Namutebi, žijící v ostrovní části Ugandy a dle množství získaných finančních prostředků podpoříme Denní stacionář sv. Damiána ze Znojma.

Pro charitativní odpoledne budeme přijímat od dobrovolníků rukodělné výrobky (textilní, dřevěné hračky a jiné užitečné předměty, adventní a vánoční dekorace, šperky z korálků a další) a domácí produkty (zavařeniny, sirupy, čaje, sušené ovoce, perníčky, vánoční cukroví, ovoce, zeleninu apod. v dárkovém balení). Příjem dárků v pátek 25. 11. v Kruhu (přilehlý sálek u evangelického kostela) od 9:30 – 11 hod. a od 17 – 19 hod. Přejeme vám mnoho dobrých nápadů a těšíme se na setkání při Dárkování 2016!

 Je tady podzim, blíží se advent a s ním Dárkování

Také se vám zdá, že ten čas nějak rychle letí? Slunce stále ještě krásně hřeje, i když noci a rána jsou už chladná. Dokvétají poslední růže, barvy podzimu jsou den ze dne krásnější. A než se nadějeme, je tady advent – čas nad jiné krásný svým vnitřním naladěním, čas očekávání, čas otevřených srdcí i myslí, čas podaných rukou, plný vzájemného pochopení a sdílení. Čas koncertů i dětských besídek, a v Miroslavi, jak jinak, první adventní neděli čas pro Dárkování.

Letos je charitativní odpoledne v evangelickém kostele zvané Dárkování 27. listopadu. Už jsme si zvykli na akci, která spojuje možnost přispět na dobrou věc, potěšit sebe i své blízké zakoupeným dárkem a při tom se zaposlouchat do pěkné hudby nebo vyslechnout něco zajímavého se vztahem k cílům Dárkování.

Opět si připomeneme, že kdesi daleko v africké Ugandě na těžko dostupných ostrovech Viktoriina jezera, jezera Ukerewe, žije školačka Marie Namutebi. Podporujeme ji pomocí Adopce na dálku už několik let, a tak je víc než pravděpodobné, že název našeho města, Miroslav, jí není cizí. Snad se jí daří. Blíží se konec tamějšího školního roku a Marie se možná obává, jak to bude dál. Bude mít možnost dál chodit do školy a tím mít naději na kvalitnější život a uplatnění v dospělosti? Bude mít na vše, na učebnice, zdravotní péči i obědy? Díky vám, milí přátelé a příznivci Dárkování se Marie bát nemusí. Věřím, že i letos díky Dárkování její školné zabezpečíme. Vím, že řada z vás už má termín Dárkování pevně v paměti, a nejen to. Někteří z vás už jistě připravují něco pěkného nebo dobrého, čím nabídku dárků obohatí.

Náš druhý cíl se nachází kousek od nás. Denní stacionář sv. Damiána má svoje sídlo ve Znojmě na Hradišti. Že o něm nevíte, nebo jen málo? Denní stacionář je pobytové zařízení, které denně od pondělí do pátku v době od 6.30 do 15.30 hodin poskytuje pomoc a podporu dětem, mladistvým i dospělým osobám s mentálním postižením, s kombinovanými vadami a s rysy autismu, lidem ve věku 7 až 64 let. Pracovníci stacionáře jsou nápomocni při zajišťování základních potřeb, zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím, udržují i rozvíjejí schopnosti a dovednosti ke zlepšení kvality běžného života, umožňují návrat zpět do přirozeného domácího prostředí. Denní stacionář je určen pro potřebné v celém regionu Znojemska. Jeho služby jsou velmi důležité, to ocení každý, kdo se setkává s těmi, kterým jsou služby určeny, s jejich rodinami i s pracovníky stacionáře. Jako každé zařízení podobného typu, ani ve stacionáři sv. Damiána není prostředků nadbytek, a tak velmi uvítali náš zájem i ochotu podpořit je např. zakoupením výukových pomůcek – konkrétně elektrických varhan –nebo finančně přispět na svozovou službu pro klienty. Věřím, že díky vám se to podaří!

Každoročně se sešlo množství rukodělných výrobků a domácích produktů, doufáme, že tomu tak bude i letos. A jak už bylo mnohokrát řečeno: Dárkování je možnost, jak připravit drobné dárky přítomným, jak si pořídit dárek pro sebe a své nejbližší, jak vydanými penězi obdarovat potřebné, dárkem může být i chvíle hudby, dárkem je i možnost vzájemného sdílení. Jsou to ve své podstatě maličkosti, ve výsledku mnohovrstevnatý dar.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jménem organizátorů Dárkování Lia Ryšavá

6. listopadu 2016

24. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby se konají v 10.00 v Litobratřicích a v 14.00 v Troskotovicích

-odpoledne v 15.00 jsme zváni na podzimní vycházku na židovský hřbitov

v úterý se konala pravidelná porada staršovstva:

  • Staršovstvo jednalo o sborovém bytě a rozhodlo se, že nechá odborně zpracovat analýzu dalších možností, jak s bytem naložit
  • Byla uzavřena náročná akce rekonstrukce fary
  • Staršovstvo rozhodlo o ukončení dlouhodobé sbírky na rekonstrukci fary, vaše dary pro sbor jsou stále vítány a za vaši obětavost jsme vděčni
  • Blíží se konec roku, proto si vám jménem staršovstva dovolujeme připomenout, abyste pamatovali na salár; v této souvislosti upozorňujeme na zajímavý článek v posledním čísle ČB
  • Staršovstvo podává na jednání konventu žádost o možnost prodeje modlitebny v Litobratřicích, žádost je podána na základě rozhodnutí VSS v březnu tohoto roku
  • Na poradě jsme se zabývali také činností RC Medvídek a na základě žádosti vedení rodinného centra jsme rozhodli umožnit rozšíření pravidelné činnosti, a to otevřením tzv. herny jednou týdně

Týden ve sboru

Středa                        9.00                            RC Medvídek

13.30                          seniorky

15.45                          biblická hodina mladších dětí

16.45                          biblická hodina starších dětí

20.00                         koužek učitelek NŠ

Čtvrtek                      9.30                            biblická hodina pro dospělé

18.30                          zkouška pěveckého sboru

Pátek                          16.00                          Medvídkova výtvarná dílna, zveme děti bez rozdílu

věku

Sobota                                   19.00              mládež

-z Rolničky přišla nabídka výrobků s vánoční tematikou, můžete si je objednat pod kruchtou

-za týden si v evangelickém sboru Znojmo připomínají 70. výročí založení a velmi srdečně nás zvou. Je možné zúčastnit se besedy o historii sboru v sobotu od 16.00 (spojení linkovým autobusem je u pozvánky na nástěnce), a v neděli v 10.00 jsou v modlitebně na faře ve Znojmě sváteční bohoslužby s VP

-po bohoslužbách jsme zváni k posezení a občerstvení v Kruhu

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v neděli v 8.30 na bohoslužbách v kostele a v 17.00 hodin na nešporu a v Kruhu s hostem bratrem Farským z Brna-Husovic

Dílničky pro vnoučata i babičky

Ve čtvrtek 3. listopadu se od 16-17.30 opět uskuteční Dílničky pro vnoučata i babičky. Zveme prarodiče s dětmi od 3-12 let na setkání s tvoření, občerstvením a povídáním. Tentokrát budeme vyrábět podzimní dekoraci. S sebou můžete vzít přírodniny, stuhy, ozdoby. Ale není to nutné. Dílničky jsou součástí našeho projektu, který podporuje mezigenerační soužití rodin. Chceme nabídnout prarodičům příjemný čas strávený se svými vnoučaty, kde bude prostor na společné tvoření, ale i popovídání. Těšíme se na vás v RC Medvídek, Husova 44, přízemí nově opravené fary.

pozvanka_2016_02venec_02

23. října 2016

22. neděle po Trojici

-přivítání

-k bohoslužbám se sejdou také bratři a sestry v kazatelské stanici Bohutice dnes v 10.00 hodin

-sbor má za sebou poměrně náročný týden – od soboty do čtvrtka byli našimi hosty Spremberští a od pátku do dnešního poledne se v našem sboru koná podzimní školka mládeže. Za obě setkání jsme vděčni a radujeme se z nich. Všem vám děkujeme za ochotnou pomoc s ubytováním i občerstvením. Velmi si vaší ochoty vážíme.

-slovo představitelky SOM BS

-od hostí ze Spremberka jsme dostali finanční dar ve výši 500 euro a 120 euro bylo ještě ve sbírce

-v sobotu se také uskutečnilo setkání bývalých i současných flétnistů, děkujeme bratru Mirku Šimšovi za organizaci i vedení a těšíme se na jejich další účinkování,-slovo Mirka Šimši

Týden ve sboru

v právě začínajícím týdnu jsou podzimní prázdniny. Setkání s dětmi se tedy nekonají.

středa 13.30 setkání sester seniorek,které se uskuteční v presbyterně, věříme, že se jim v nově upraveném prostoru bude dařit. Srdečně zveme i nově příchozí.

čtvrtek 18.30 zkouška pěveckého sboru tamtéž

-V neděli 30. 10. se uskuteční celocírkevní sbírka na Jubilejní toleranční dar.

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru.

-po bohoslužbách jsme zváni na posezení a občerstvení do Kruhu

-Příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 při bohoslužbách a v 17.00 na nešporu a v Kruhu. Upozorňujeme, že příští neděli je změnu času.

-mám velikou radost,že mohu oznámit,že dnes v 8.hodin ráno se manželům Lucii a Radku Férovým narodil syn Daniel. Prosíme,aby sám Hospodin opatroval maminku i děťátko a provázel rodinu svým požehnáním.

Školka v Miroslavi

O víkendu  21. – 23. října bude v našem sboru probíhat školka mládeže brněnského seniorátu. To znamená, že do Miroslavi přijede víc než 80 mladých lidí. Většina programu se bude dít v evangelickém kostele a nocovat budou v sokolovně.

Tématem školky je naše církev ČCE.

Mládež zve všechny zájemce na sobotu od 9:00  na ekumenický impulz kněze Martina Höniga ze Znojma a v 9:30 bude “O církvi” přednášet Joel Ruml.

V neděli při bohoslužbách oslavíme spolu s mládežníky večeři Páně.

Díky všem, kteří přispějí ke stravování účastníků.

 

Dílničky pro vnoučata i babičky

Zveme prarodiče s dětmi od 3-12 let na setkání s tvoření, občerstvením a povídáním, zvané Dílničky pro vnoučata i babičky. Dílničky jsou součástí našeho projektu, který podporuje mezigenerační soužití rodin. Cheme nabídnout prarodičům nabídnout příjemný čas strávený se svými vnoučaty, kde bude čas na společné tvoření, ale i popovídání. Začínáme ve čtvrtek 20.října 2016, setkání se uskuteční od 16-17.30  v prostorách nově zrekonstruované fary, Husova 44.

dilnicky

Hosté ze spřáteleného sboru Spremberg

Naši hosté přijedou v sobotu 15. října kvečeru. Společně prožijeme neděli jak při bohoslužbách, tak po celý den – všichni jsme zváni na posezení a osvěžení v Kruhu po bohoslužbách (společně s hostitelskými rodinami poobědváme v Kruhu, bude-li přát počasí, půjdeme na výcházku, event. do zámku v 15.00 hodin). Zveme vás na posezení s pohoštěním a promítáním fotografií ze života sborů Spremberg a Miroslav cca v 16.00 v Kruhu. Naši hosté se zúčastní dopolední páce na židovském hřbitově, každý, kdo by se mohl připojit, je vítán; odpolední výlety si plánují sami. Odjezd hostí je ve čtvrtek 20. 10. dopoledne. Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k zajištění péče o hosty i svou účastí na společných programech.