Vánoční sborový list 2012

Vánoční sborový list 2012

Farního sboru

Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

Zpívejme vánoční píseň z DEZ č. 656 Za císaře Augusta:

„…slyš andělskou muziku, jak se činí…“

Štědrovečerní pobožnost (Lk 2,10)

„Nebojte se, nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, která bude všemu lidu…!“

Kdo by se o vánocích bál! Vánoce přece nejsou ke strachu! Naklizeno, navařeno, napečeno, ozdobeno, prostřeno, zabaleno, navoněno, zazvoněno, rozsvíceno (někdo ještě postaru má zapáleno), … a už je tu očekávaná chvíle! …

Celý článek →

Setkání varhaníků našeho seniorátu v Červeném kostele

Milí bratři a milé sestry !   Zveme Vás na setkání varhaníků našeho seniorátu, které proběhne v sobotu 24. listopadu od 15:30 do 18 hodin ve sboru Brno I, Opletalova 6 – přízemí vpravo. Jeho tématem budou Listopadové písně: konec církevního roku, pomíjivost světa, časnost pozemského života a naděje vzkříšení. Naším hostem bude celocírkevní kantor Ladislav  Moravetz. Pokud nestihnete začátek, hledejte účastníky u varhan v Červeném kostele.   S pozdravem Jiří Gruber, senior   

Dárkování 2012

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás zve na charitativní odpoledne v evangelickém kostele zvané Dárkování, které se uskuteční první adventní neděli 2. prosince 2012 v 14.30 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi.

Prohlídka dárků od 14.00.

Krátký program od 14.30 hodin.

Získané …

Celý článek →

První mládež v letošním školním roce

Je nám líto, že první mládež se konala až 20.10.2012, ale měli jsme pro to i pádné důvody. V předchozích víkendech se konaly mládežnické akce jako školka mládeže, sjezd, SOM CUP a nebo jsem se účastnili aktivit ve sboru například návstěvy přátel ze Spremberka.

Sešlo se nás šest a pan farář. Četli jsme příběh o Eliášovi a budeme další číst příště. Plánovali jsme další aktivity, které nás čekají (Dárkování a bohoslužby na Štěpána). …

Celý článek →

Školka mládeže 12. – 14. října 2012

Tentokrát se školka odehrála ve Svitavách. Spalo se ve škole Gymnázia i oběd byl v jídelně Gymnázia. Impuls byl v kostele, ve kterém byl farářem Filip Keller. Školka měla jméno HELP! Na školce jsme měli přednášku od ředitele Brněnské diakonie Jana Soběslavského.

Na diakonii jsme přispěli zakoupením tašek, které jsme vyráběli ve výtvarné dílně a příspěvkem na benefičním koncertu.

Každý večer byla na programu čajovna pro ty, kdo ještě nebyli unaveni.

V sobotu se uskutečnily volby do SOMU.

Miroslavská mládež byla nejpočetnější mládeží.

Vítek

http://benfoto.rajce.idnes.cz/Skolka_Svitavy_-_podzim_2012/

Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2012 Šumperk

Odkazy na fotografie v textu.

Celorepublikový Sjezd (nejen) evangelické mládeže se koná každý rok, vždy na jiném místě. Tentokrát byl v Šumperku 27.- 30. září to znamená čtyř-denní, již od čtvrtka.

Letošní téma mělo název: Moment čas a jeho naplnění, s čím také souvisela většina přednášek. V pátek měl hlavní přednášku „Čas a jeho rytmus“ prof. Jan Sokol a v sobotu „Čekání, odloučení, trpělivost“ Mjr. Pavel Ruml. Samozřejmě bylo zde i mnoho dalších přednášek a programu – divadlo, sporty, koncerty a další. …

Celý článek →

Pečení chleba

V neděli 7. 10. se slavilo v kostele Díkčinění spolu s vysluhováním večeře Páně. Chleba na vysluhování a na ozdobu jsme upekly my – děti z NŠ, pod vedením Evy Ryšavé v sobotu před tím. A protože pečení chleba trvá dlouho, čas jsme si krátily vytvářením obrázků ze semínek. Několik dětí si také našlo čas na hrabání listí na evangelickém hřbitově. Nakonec jsme celý kostel nazdobily přírodninami a obrázky a spokojeně odešly domů.

Adéla Bednaříková

Som Cup

15.záři.2012 se v Miroslavi na volejbalovém hřišti hrál Som Cup. Hráči se sjeli z různých končin Brněnského seniorátu (Vanovice, Nosislav, Brno,….). Někteří přijeli v sobotu ale většina přijela už v pátek večer. Hrálo se ve třech týmech po 6-ti hráčích, tým "Ryšavý“, tým „Benovci“ a tým „Zbytkáč“ (později „První jakost“). V tomto pořadí se také umístili na stupních vítězů (1, 2, 3). V sobotu večer se ve sborové zahradě opékali špekáčky. V neděli ráno se šlo do kostela a poté se …

Celý článek →

PEČENÍ CHLEBA

 V SOBOTU 6.10. 2012        

Tuto sobotu budeme s dětmi péct v Kruhu chléb na neděli k Večeři Páně.

Začínáme v 9,30 hod. Současně budeme chystat výzdobu stolu Páně na nedělní Bohoslužby. Jestli děti můžou ať si přinesou  2-3 kusy ovoce či zeleniny či jiné plody z vašich zahrádek které můžeme použít. Oběd bude zajištěn plánovaný konec je mezi 14-15 hod.

 

                                                                             Těším se Eva Ryšavá

 

Případné dotazy na mob. 728 461 095

 

 

 

 

                  

 

 

 

Celý článek →

Návštěva ze Spremberka

V sobotu 6. 10. kolem 18.hodiny očekáváme, po delší době, příjezd skupiny přátel ze sboru ve Spremberku z Německa. Bude jich celkem 13, skupinu posílí dvě sestry ze jejich spřáteleného sboru v USA a všichni u nás pobudou do čtvrtka 11.10. Sestra Lia Ryšavá se, s pečlivostí její vlastní, ujala programu. Je tedy v plánu pobýt spolu nejen při nedělním obědě a středeční večeři, ale také na brigádě na židovském hřbitově (pondělí a středa dopoledne), navštívit Podyjí …

Celý článek →

Nedělní odpoledne v Bohuticích

V kazatelské stanici Bohutice se konají pravidelné bohoslužby jednou za čtrnáct dnů, vždy v 13.30 hodin. Tak tomu bylo i v neděli 9. září 2012. Nebyly to však bohoslužby běžné. Nejen z Miroslavi, ale i z kazatelské stanice Litobratřice a Moravský Krumlov, ba až z Horních Dunajovic, sem mířila auta i cyklisté. Jen několik málo míst v modlitebně zůstalo neobsazeno, vždyť se nás sešlo šedesát. Důvodů k sekání v bohunické modlitebně bylo několik.

Rozpis úloh v NŠ 2012 – 2013

Datum Název příběhu Skutky 2.9.2012 Evangelium se vydává do světa 1,1 – 14 9.9. Nejdřív svědkové příběhu 1,15 – 26 16.9. Letniční kázání 2,1 – 41 23.9. Když pracuje jméno 3,1 – 16, 4,1 – 22 30.9. Byli spolu, žili spolu 2,41 – 47; /4,23 – 37/ 7.10. Ve všem společně 4,23 – 37 + 5,1 – 16 14.10. Zastavit kázání 5,17 – 42 21.10. Přes diakonii k dalšímu zvěstování 6,1 – 7 28.10. Komu se teď otvírají nebesa 6,8 – 7,2a. 48 – 60 4.11. Jak si vedlo evangelium v Samaří 8,1 – 25 11.11. Na cestě do Gazy 8,26 – 40 18.11. Vzkříšený Pán povolává Saula 9,1 – 31 25.11. Petr naveden ke křtu pohana 10,1 – …

Celý článek →

Nedělní škola 2012/2013

V letošním roce budeme pokračovat v cyklu úloh Pozvání na cestu. Čtvrtým a posledním dílem je kniha Skutky. Budeme tedy svědky toho, jak se evangelium začíná šířit do světa.

 Nedělní škola probíhá obvykle takto: děti odcházejí po ohláškách z kostela do nedělní školy v presbyterně na faře. Tam se jim již věnují dva učitelé Nedělní školy. Nedělní školu zahajujeme společnou písní (Slunce svítí) a po úvodním slovu, písni a modlitbě se dělíme na dvě skupiny podle věku. …

Celý článek →

10. září 2012

Příští maminky se sejdou v pondělí, 10. září 2012 u Počarovských, Brněnská 27.