Category Archives: Dění ve sboru

7. září 2008

Ohlášky na 16.
neděli po svaté Trojici

7. září 2008

Bratři
a sestry, vítám Vás na bohoslužbách. Dnes je 16. neděle po
svaté Trojici.

 • V našem
  sboru se dnes konají
  bohoslužby
  v Litobratřicích a v Moravském Krumlově, odpoledne
  v Troskotovicích.
 • Dnešní
  oznámení musím zahájit smutnou zprávou; včera večer
  zemřela
  sestra Eva
  Boudová,
  rozená Ryšavá. Máme proč být smutní. Nám se pochopitelně zdá
  jejích 48 let jako život krátký. Pán Bůh jistě počítá
  plnost života jinak než my. Myslíme na jejího manžela Petra, na
  její děti, rodiče i sourozence. Všem, jimž nemoc Evy Boudové a
  její úmrtí zasáhly do života, vyprošujeme Boží blízkost a
  ten pokoj, který náš rozum přesahuje. Pohřební shromáždění
  se bude konat v sobotu 13. září ve 14.00 hodin v Blahoslavově
  domě v Brně.
 • Srdečně
  Vás zvu na
  nešporní
  shromáždění
  ,
  které dnes zahájíme

  v 17.oo
  .
  Program
  v dnešním
  Kruhu
  je
  věnován sborovému pobytu
  na
  Blažkově
  .
  Srdečně vás k vyprávění a společnému zavzpomínání na
  pěkné letní dny zvu. Účastníky pobytu na Blažkově prosím,
  aby si s sebou vzali výstroj i výzbroj, výrobky i fotografie,
  aby naše povídání bylo autentické. Prosím také
  účastníky-seniory, kteří se včera vrátili, aby se do
  společného programu zapojili.
 • V
  Kruhu dojde také
  k domluvě
  termínů dětských biblických hodin
  ;prosím
  proto děti, aby si vzaly do Kruhu školní rozvrh.
 • V
  úterý 9. září v 19.30 se koná
  porada
  staršovstva
  .
  Prosím presbytery, aby potvrdili svou účast do knihy, popřípadě
  připojili svoje návrhy k jednání.
 • Maminky
  s dětmi

  se sejdou ve středu v 9.00 u Suchých, srdečně zveme.
 • Patrně
  jste si všimli, že na rozpisu není na příští neděli
  naplánován nešpor a Kruh; dostali jsme však na tento termín
  (neděle 14.9.)
  pozvání
  do MK na koncert

  skupiny Gentlemans Singers a moravskokrumlovského pěveckého sboru.
  Dnes je poslední možnost objednat si vstupenky. Také zájem o
  divadelní
  předplatné

  do  MK je nutno projevit dnes (zápisem ve vývěsce, bratru
  faráři, popř. mně), bratr farář vše objedná v pondělí
  dopoledne.
 • Příští
  neděli
  se
  sejdeme, dá-li Bůh, při bohoslužbách v našem kostele v půl
  deváté. Kázáním poslouží bratr vikář
  Daniel
  Matějka
  . Bude
  to jeho poslední služba u nás v rámci vikariátu, a tedy
  rozloučení. Na tyto bohoslužby jste srdečně zváni stejně jako
  na přátelské
  pobytí
  s bratrem vikářem
  ,
  které se uskuteční
  v sobotu
  13. září
  a
  to takto: ve 14.00 jste zváni na volejbal na hřiště, ať už
  hrající, stejně jako diváci, v 18.00 se uskuteční beseda
  v Kruhu, kde nám bratr vikář chce také představit pomocí
  fotografií Moraveč, kde nastupuje svoji duchovenskou službu, ve
  20.00 jsme srdečně zváni k posezení kolem ohně (pravděpodobně
  na humně u Martina Ryšavého). K těmto sobotním setkáním
  volejbalu, besedě v Kruhu i k závěrečnému posezení
  jsme všichni srdečně zváni bez rozdílu věku.
 • Připomínám,
  že dnes po bohoslužbách je v Kruhu připravena káva a čaj,
  srdečně zvu k popovídání a vzájemnému sdílení.
 • Vyřizuji
  přátelské
  pozdravy
  z Myslibořic

  od sestry Marty Dočkalové, navštívily jsme ji s Michaelou ve
  středu a pěkně jsme si popovídaly i o dění ve sboru.
 • Nyní
  prosím
  děti,
  aby přiběhly ke stolu Páně a připravili se k první
  poprázdninové nedělní škole.

 • Upřesňující
  poznámka (z pondělí 8. září 2008)

  Vzhledem
  k sobotnímu pohřbu se nebude konat volejbal tak, jak bylo
  ohlášeno. Setkání na volejbalu se uskuteční až v neděli
  14. září ve 14.00. Beseda v Kruhu zůstává dle plánu a
  koná se jak bylo ohlášeno v sobotu v 18.00 hodin
  v Kruhu. Posezení kolem ohně je přesunuto také až na
  nedělní podvečer  v 17.00 hodin u Martina Ryšavého na
  humně.

31. srpna 2008

 

Neděle,
31.8.2008, 15. neděle po Svaté Trojici

 • Bohoslužby jsou
  dnes ještě v Moravském Krumlově a v Litobratřicích.

 • Nešpor v
  19°° a v Kruhu Anežka Titěrová s programem:"Deutchsprachlige
  Länder“ o svých jazykových pobytech v zahraničí.

 • Ve středu se
  sejdou maminky u Suchých na Nádražní ul. Pokud by se chtěl
  k maminkám někdo přidat, bude vítán. Pokud o někom víte,
  řekněte mu.

 • Ve čtvrtek bude
  Kroužek učitelů NŠ ve 20°° hodin.

 • V sobotu,
  6.9.2008, se sejde v 19h. na faře mládež.

 • Další neděli
  7.9. bohoslužby jako obvykle. Příští neděli už také začne
  nedělní škola. Zveme všechny děti a těšíme se na ně!

 • Příští neděli
  7.9. bude od 17°° hodin Kruh s účastníky Blažkova (vezměte
  s sebou fotky) + domluva biblických hodin pro děti a
  konfirmační cvičení apod. (rozvrhy s sebou!)

 • V neděli
  7.9. bude ve sboru v Hodslavicích ordinován ke službě Slova a
  svátostí bratr jáhen Radomír Palacký.

 • Na úterý 9.9.
  je plánována porada staršovstva.

 • Za kostelem
  vzniká poměrně hluboký výkop pro chystanou izolaci zdiva. Je to
  nebezpečné. Prosíme proto rodiče menších dětí, aby na děti
  dohlédli a zabránili jsme tak úrazu.

 • Na nástěnce
  visí kulturní nabídka z M.Krumlova. Napište, kdo chcete lístek
  na koncert v neděli 14.9. od 19°° hodin na "Gentleman
  singers“ (místo Kruhu) a kdo chce předplatit abonentní
  průkazku na chystaná divadelní představení v příští sezóně.

 • Tento týden jsou
  někteří senioři z našeho sboru na pobytu na Blažkově.
  Přejeme jim pěkné počasí i pěkné společenství.

 • Bratr farář (od
  pondělí do čtvrtku) na farářském kurzu v Daňkovicích.

 • Kateřině a
  Jaroslavovi Fučíkovým z Prosetína se narodila v pátek
  dcera Barborka.

 • Dnes, 31.8. 2008
  se vdává v kostele v Opatovicích Elena Roussak – Bártová.
  Která u nás před několika lety bydlela ve sborovém bytě.

Galerie s fotkami na netu

 

Od konce prázdnin jsou na adrese: http://picasaweb.google.com/miroslav.cce fotky z různých sborových akcí. Je možno si je prohlédnout, ale i dodat nové.
Pokud máte nějaké fotky na umístění, napište na adresu aninka. , pošlu vám přihlašovací jméno a heslo, abyste mohli fotky na adresu nahrát.
Přihlašovací jméno a heslo nedávám na stránky k dispozici, kvůli zneužití.

Služby kazatelské, varhanické, čtenářské a zpěvácké od 7. 9. – 26. 10. 2008

 


Neděle 7. 9. 2008
Miroslav: bohoslužby od 8:30 – f. Ondřej Titěra
Moravský Krumlov: čtené bohoslužby od 10:00 – Lia Ryšavá
Litobratřice: bohoslužby od 10:00 – f. Ondřej Titěra
Bohutice: —————————————-
Troskotovice: bohoslužby od 14:00 hodin – f. Ondřej Titěra
večerní nešpor: od 17:00 hodin – f. Ondřej Titěra
Kruh: "Postřehy z Blažkova“ – účastníci, vedení Aninka, čtení Jr, 39, 1 -14
——————————————————————————————————————————————-
Neděle 14. 9. 2008
– Miroslav: bohoslužby od 8:30 – v. Daniel Matějka
– Moravský Krumlov
: čtené bohoslužby od 10:00 – Jiří Doubrava
– Litobratřice: bohoslužby od 10:00 – v. Daniel Matějka
– Bohutice: bohoslužby od 13:30 – v. Daniel Matějka
Troskotovice: ——————————————
– večerní nešpor: od 19:00 – f. Ondřej Titěra
——————————————————————————————————————————————
Neděle 21. 9. 2008
– Miroslav: bohoslužby od 8:30 – f. Ondřej Titěra
– Moravský Krumlov: bohoslužby od 10:00 – f. Ondřej Titěra
– Litobratřice: čtené bohoslužby od 10:00 – Vlastimil Fér
– Bohutice: ———————————————-
– Troskotovice: —————————————-
večerní nešpor: od 19:00 – f. Ondřej Titěra
– Kruh: "O navštívené Ukrajině“  – Mirek Šimša, vedení Radek, čtení Jr 40, 1 – 6
———————————————————————————————————————————————
Neděle 28. 9. 2008 – Díkčinění
– Miroslav: bohoslužby + VP od 8:30 – f. Ondřej Titěra
– Moravský Krumlov: čtené bohoslužby od 10:00 – Jarka Šimšová
– Litobratřice: bohoslužby + VP od 10:00 hodin – f. Ondřej Titěra
– Bohutice: bohoslužby + VP od 13:30 – f. Ondřej Titěra
– Troskotovice: ———————————————————————
večerní nešpor: od 19:00 – f. Ondřej Titěra
– Kruh: ?, vedení Terka, čtení Jr 40, 7 – 16
———————————————————————————————————————————————
Neděle 5. 10. 2008
– Miroslav: bohoslužby od 8:30 – f. Ondřej Titěra
– Moravský Krumlov: bohoslužby + VP od 10:00 – f. Ondřej Titěra

– Litobratřice: čtené bohoslužby od 10:00 – Jarka Šimšová
– Bohutice:
———————————————-

– Troskotovice: bohoslužby + VP od 14:00 – f. Ondřej Titěra

večerní nešpor: od 17:00 – f. Ondřej Titěra

– Kruh: "Astrid Lindgrenová“ – Lia Ryšavá, vedení Matěj, čtení Jr, 41, 1 – 3
———————————————————————————————————————————————
Neděle 12. 10. 2008
– Miroslav: bohoslužby od 8:30 – f. Ondřej Titěra
– Moravský Krumlov: čtené bohoslužby od 10:00 – Vlastimil Fér

– Litobratřice: bohoslužby od 10:00 – f. Ondřej Titěra
– Bohutice: bohoslužby od 13:30 – f. Ondřej Titěra

– Troskotovice: ————————————————–

večerní nešpor: od 19:00 – f. Ondřej Titěra

– Kruh: ?, vedení Anežka, čtení Jr 41, 4 – 10
———————————————————————————————————————————————
Neděle 19. 10. 2008
– Miroslav: čtené bohoslužby od 8:30 – Martin Ryšavý
– Moravský Krumlov: čtené bohoslužby od 10:00 – Jindřich Mach

– Litobratřice: čtené bohoslužby od 10:00 hodin – Lia Ryšavá
– Bohutice:
———————————————-

– Troskotovice: —————————————————-

večerní nešpor: od 19:00 – f. Ondřej Titěra

– Kruh: "Srbsko ve filmu“ – Jiřina Kosíková, vedení Jendič, čtení Jr 41, 11 – 18
———————————————————————————————————————————————
Neděle 26. 10. 2008 – sborový zájezd do Moravče

– Miroslav: čtené bohoslužby od 8:30 – Ondřej Ryšavý

– Moravský Krumlov: ———————————

– Litobratřice: ———————————
– Bohutice:
———————————————

– Troskotovice: ———————————————————-

večerní nešpor: ——————————–

– Kruh: ————————————
———————————————————————————————————————————————

                
                
                                                                                             

První srpnová neděle v miroslavském kostele

První neděli v srpnu jsme společně začali bohoslužbami v miroslavském kostele, kde měl kázání vikář Daniel Matějka. Po bohoslužbách bylo připravené posezení v Kruhu při čaji a kávě.
Bohoslužby dopoledne byly ještě v Moravském Krumlově, odpoledne v Troskotovicích.
Večerní nešpor měl náš vikář Dan, a poté byl program v Kruhu s názvem "Zkušenosti ročníku 1987″. Byl to opět jeden z prázdninových programů mládeže, který tentokráte měl Jirka a Aninka.
Příští program v Kruhu se jmenuje "Povídání o knize Dva proti říši“.
Již teď se na to těšíme!

Neděle v miroslavském sboru

Nedělní sborový
program v miroslavském sboru

Neděle 20. 7. 2008
Miroslav: čtené bohoslužby od 8:30 – Jarka Šimšová
– Moravský Krumlov
: čtené bohoslužby od 10:00 – Jiří Doubrava
Litobratřice: ————————————————–
– Bohutice:
———————————————-
– Troskotovice: ——————————————
– večerní nešpor: od 19:00 – f. Ondřej Titěra
– Kruh:
Povídání ze Staré hájovny, aneb co po prázdninách – část mládeže, vedení Adam, čtení Jr 37, 6 -16
—————————————————————————————————
Neděle 27. 7. 2008

– Miroslav: bohoslužby od 8:30 – f. Ondřej Titěra
– Moravský Krumlov
: bohoslužby od 10:00 – f. Ondřej Titěra

– Litobratřice: ——————————
– Bohutice: čtené bohoslužby od 13:30 – f. Ondřej Titěra

Troskotovice: ——————————————
– večerní nešpor: od 19:00 – Jiří Doubrava
– Kruh: Karel Čapek pro dnešek – Jeník Ryšavý, čtení Jr, 37, 17 – 21
——————————————————————————————————————————————
Neděle 3. 8. 2008
– Miroslav: bohoslužby od 8:30 – v. Daniel Matějka
– Moravský Krumlov: bohoslužby od 10:00 – v. Daniel Matějka
– Litobratřice: ——————————————————–
– Bohutice:
———————————————-
– Troskotovice: -bohoslužby od 14:00 hodin – v. Daniel Matějka
večerní nešpor: od 19:00 – v. Daniel Matějka
– Kruh: Zkušenosti ročníku 1987 – Aninka, Jirka, vedení Aninka, čtení Jr 38, 1 – 6
———————————————————————————————————————————————
Neděle 10. 8. 2008
– Miroslav: bohoslužby od 8:30 – f. Ondřej Titěra
– Moravský Krumlov: čtené bohoslužby od 10:00 – Lia Ryšavá
– Litobratřice: bohoslužby od 10:00 hodin – f. Ondřej Titěra
– Bohutice: bohoslužby od 13:30 – f. Ondřej Titěra
– Troskotovice: ———————————————————————
večerní nešpor: od 19:00 – f. Ondřej Titěra
– Kruh: vedení Jana, čtení Jr 38, 7 – 13
———————————————————————————————————————————————
Neděle 17. 8. 2008
– Miroslav: čtené bohoslužby od 8:30 – Jiří Doubrava
– Moravský Krumlov: čtené bohoslužby od 10:00 – Ondřej Ryšavý

– Litobratřice: ——————————————————-
– Bohutice:
———————————————-

– Troskotovice: —————————————————-

večerní nešpor: ———————————————————

– Kruh: ————————————————————————–
———————————————————————————————————————————————
Neděle 24. 8. 2008
– Miroslav: bohoslužby od 8:30 – f. Ondřej Titěra
– Moravský Krumlov: bohoslužby od 10:00 -f. Ondřej Titěra

– Litobratřice: ——————————————————–
– Bohutice:
bohoslužby od 13:30 – f. Ondřej Titěra

– Troskotovice: ————————————————–

večerní nešpor: od 19:00 – f. Ondřej Titěra

– Kruh: Prázdninové povídání– manželé Coufalovi, čtení Jr 38, 14 – 19
———————————————————————————————————————————————
Neděle 31. 8. 2008
– Miroslav: bohoslužby od 8:30 – f. Ondřej Titěra
– Moravský Krumlov: čtené bohoslužby od 10:00 – Martin Ryšavý

– Litobratřice: bohoslužby od 10:00 hodin – f. Ondřej Titěra
– Bohutice:
———————————————-

– Troskotovice: —————————————————-

večerní nešpor: od 19:00 – f. Ondřej Titěra

– Kruh: čtení Jr 38, 20 -28
———————————————————————————————————————————————
Neděle 7. 9. 2008

– Miroslav: bohoslužby od 8:30 – f. Ondřej Titěra

– Moravský Krumlov: čtené bohoslužby od 10:00 – Jiří Doubrava

– Litobratřice: bohoslužby od 10:00 hodin – f. Ondřej Titěra
– Bohutice:
———————————————

– Troskotovice: – bohoslužby od 14:00 hodin – f. Ondřej Titěra

večerní nešpor: od 19:00 – f. Ondřej Titěra

– Kruh: Postřehy z Blažkova – účastníci, vedení Radek, čtení Jr 39, 1 – 14
———————————————————————————————————————————————

                
                
                                                                                             

Ohlédnutí za programem v Kruhu – O životě ve václavovské domácnosti

O životě ve václavovské domácnosti beseda v Kruhu – 4.5.2008 vede Mirek Šimša výpisky pořídila Daniela Bednaříková

Následující text je pokusem o záznam besedy v Kruhu. Je to pouze to, co jsem si zapsala a doma povzpomínala. Pokud najdete nesrovnalosti, ozvěte se. Můžete i doplnit, co jsem zapomněla. Pokud si vzpomenete ještě něco navíc, co nezaznělo, ozvěte se také. Ráda to vyslechnu, případně zapíšu. Děkuji! Jména v závorkách označují toho, kdo to vyprávěl. Omluvte, pokud jsem to někde popletla.

Všední den na Václavově

Vstávání

Ráno (asi v 5h?) se budí první hospodář a jde otevřít dveře domu kočímu, který se postará o koně. Sám hospodář může ještě na chvilku do postele (Dušan). Panu Löwovi (otec paní Herzogové, na Jeníkovém) se prý vymstilo, že kočího nepouštěl domem, ale chodil mu otevírat vrata. Jednoho ráno prochladl, a zemřel na zápal plic (Miloš?).
Jinde vše zajišťoval hospodář (Viktor).

Snídaně

Snídalo se teprve až byly odvedené všechny ranní práce s dobytkem. Ke snídani byl vždy chleba s marmeládou a bílá káva. Do té hospodyně svátečně namlela pár zrnek pravé kávy. V neděli se snídaly buchty. Rozdělat oheň v kuchyni byla výhradně starost hospodyně. Podpalovalo se šípálkem slámy (v Dobelicích věchtem – Pavla Sv.) Udělat dobrý šípálek nebylo jednoduché. Zvlášť v neděli bylo třeba dbát na to, aby se z něho nenatrousilo (Míla Schw.)
Vypráví se, že jedna přišla na pole v 5 hodin a hospodář na ni: -Tos už ani nemusela chodit, tak pozdě (Miloš?).
Jeden hospodář budil děti brzo ráno: -Snídaně! Snídaně! -Proč voláš snídaně, když se musí napřed poklidit? -No právě, aby vstaly a udělaly co se má, pak půjdou snídat. -Děti na to: snídani si nechte, hlavně nás nechte vyspat! (Miloš?)
Chleba se pekl jednou týdně, každá rodina několik bochníků. Doma hospodyně večer zadělala těsto, ráno dala do ošatek, kulatých či podlouhlých štriclí. Chleba se pak vezl na trakači do pekárny. Z Kašence (do roku 1945 části Václavova) se chleba vozil koňmi (pan Kolman). Každá rodina měla svoji značku, aby si chléb poznali (klíč – Míla, BR – Dušan).
Pro co se chodilo do obchodu? Pro kvasnice (Pavla Sv.) – více se ale nedopovědělo.
Pro hlávkový salát se chodilo do zahradnictví, nyní dopravní hřiště (Miloš).

Obědy

Jídelníček býval v některých rodinách týden co týden stejný.
Pondělí – luštěniny Úterý – maso od neděle Středa – vdolky Čtvrtek – maso Pátek – knedle na sladko Sobota – bramborový guláš Neděle – maso (Miloš)
Jinde maso jen jednou v týdnu, a to od neděle (Jana).
Jana Dušanová připravila ukázku typického václavovského pátečního oběda, tzv. praskokrky. Nakrájené knedle, omaštěné a bohatě obalené povidly. Zatímco mísa s praskokrky kolovala kruhem, vzpomínali ostatní, jak se u nich knedle podávaly. Sypané mákem, večer zapečené atd.
Na oběd se rodina scházela doma. Děti se vracely ze školy, ale ještě pak na hodinu či dvě odešly (kromě čtvrtka, kdy odpolední vyučování nebylo). Když se však pracovalo na polích, která byla daleko, buď si tam nosili svačinu, nebo někdo z dětí s obědem na pole došel.

Odpoledne

Dušan vypráví o své hře na klavír. Pan učitel docházel do domácnosti, ale asi jim to dohromady moc nešlo. Navíc jak má člověk trénovat každý den na klavír, když si kvůli tomu musí přestat hrát s kamarády a ještě si vyzout šnerovací boty?
Přesto se strýc Dušan stal na několik měsíců varhaníkem, a to když byl Vlastík Ryšavý na vojně, naštěstí měl jako zemědělec vojenskou povinnost zkrácenou. Vlastík se prý začal učit na harmonium na popud bratra faráře, když už varhaník Švanda přestával moci. Vlastík se prý chtěl raději učit na housle, ale pana faráře poslechl.
Večer se rodina scházela u domácí pobožnosti. Podle nějakého rozpisu věděli, jaký text mají z bible číst (Miloš).

Neděle na Václavově

Neděle vypadala na Václavově úplne jinak. V neděli dělali václavovští evangelíci jen ty úplne nejnutnější věci kolem dobytka. V žádném případě se nedohánělo to, co se během týdne nestihlo. Na neděli byl zametený dvůr i ulice, vyleštěné kliky, utřený prach v domě.
Zákaz nedělní práce byl porušen za války. Hospodáři museli jezdit na nádraží pro řízky cukrové řepy. Bylo nutné náklad vyložit ať byla neděle nebo ne. Jeden z hospodářů jel tedy na nádraží (snad s osmi vozy?). Tam řízky nechal naložit a odjel domů. V pondělí se vydali už všichni pro svůj náklad (Viktor?).
Rodiny odcházely ráno do kostela. Bohoslužby začínaly tehdy 9 hodin. Bratr farář Hájek však prý v ohláškách nabádal: z Václavova se vychází ve tři čtvrtě na devět!
Z Dobelic se do kostela chodilo již v 7 hodin. Ráno si rodina podělila povinnosti (krmení, příprava jídla). Šli do kostela, z kostela domů a v poledne už seděli u jídla (Pavla Sv.).

Nedělní škola

Nedělní škola byla po bohoslužbách. Děti byly rozděleny do čtyřech skupin, učili se v kostele (na kruchtě, v dubových lavicích a v Kruhu). Do nedělní školy chodily děti školního věku. Děti při bohoslužbách sedávaly na lavicích vpředu, před dubovýma. V dubových sedávala mládež (dříve presbyteři). Farářská rodina (Hájkovi) sedávala v lavici naproti farářské lavici.

Nešpor

Odpoledne byl nešpor. Pan farář se nejprve dětí ptal, co bylo v nedělní škole. Dále měl biblický program. Ten zřejmě někdy mívali i presbyteři, protože současně byly i bohoslužby v kazatelských stanicích Bohunice a Rakšice.
Po nešporu se chodilo na návštěvy. Scházely se celé rodiny včetně drobotiny (Míla Schw.)

Mládež

Mládež hrála volejbal, hrály se hry na kopci, jelo se na výlet (fotka z výletu vozem do Suchohrdel). V zimě se sáňkovalo, nebo se hrál ping-pong v Kruhu. Zelený stůl, který byl donedávna používán, prý pořídil bratr farář Sochor ve 30.letech.
Mládež se též přátelila s českou vídeňskou mládeží. Navštěvovali se. Ve Vídni byli vlakem za dvě hodiny, prošli se a jeli zpět. Strýc Dušan vzpomíná: naši mě nechtěli pustit, prý že se ještě do Vídně v životě najezdím. A – nenajezdil.

Kruh

Večer se sbor znovu scházel v Kruhu. Původně to byla setkání mládeže, ale ta mládež tam nepřestávala chodit. Mládežníci prý pak na srazech mládeže nevěděli, co mají povídat, když se na sejitích mládeže scházejí i 80-ti letí. Žertovně se říkalo, že se scházela mládež ve věku 15-80 let. (Dušan)
Za faráře Hájka míval programy především on sám, i když strýc Miloš říká, že se mládež také podílela. Farář Sochor už zapojoval i více lidí. Farář Zlatohlávek organizoval i sborové předčítání: vybral báseň, rozdělil, kdo co bude říkat, pár veršů 2, pár 6 lidí apod. Mládež to prý velmi bavilo.
Farář (Zlatohlávek?) také rozděloval mládeži témata: Proč chodíš do kostela, i když prší? Nebo najdi s pomocí konkordance všechna místa v Bibli, kde se vyskytuje slovo zlato, vůle, & Po té je učil s texty pracovat (Míla).
V Kruhu se také učilo během války náboženství. To bylo dříve vyučováno ve škole. Katolíci zvlášť, evangelíci zvlášť. Evangelíci čekali na chodbě nebo se honili venku, když měli katolické děti náboženství.

Němčina

Kdosi se prý chtěl učit německy a prý: – Jak se řekne německy špígl?
Na cestách v hostinci: – Co máte? – Řízek. – No to bych si dal, to jsem nikdy nejedl. A oni mu donesli šnicl!


Určitě by se dalo vykládat dál a dál. Témat, které jsme neprobrali nebo jenom naťukli je více. Sejdeme se k podobné besedě znovu?

Sborový den v dubnu

S
B
O
R
O
V
Ý

D
E N

V
neděli
20. dubna
2008 se
bude konat
sborový den.

9.00 bohoslužby
pro velké
i malé

10.00 posezení
při
kávě a
čaji,
pro děti
hraní a
vytváření

12.00 společný
oběd
v Kruhu
(zájemci,
prosíme, hlaste
se!)

13.00 promítání
fotek z
Blažkova,
výletu nedělní
školy atd.,
zajišťuje
Iva Ryšavá)

cca

14.00 procházka
s hrou

cca

16.00 beseda
s p.
Miroslavem Suchým
o policejním
potápěčství
(s projekcí).

Srdečně
zveme členy
sboru všech
věkových
kategorií na
celou neděli
včetně
oběda.
Zájemci
o oběd,
prosíme,
zapisujte se!

POZOR!!!
ZAČÁTEK
BOHOSLUŽEB
20. 4.
2008

v
9 HODIN!!!

Velikonoční bohoslužby mládeže

Mládež, jako už tradičně každý rok, připravovala bohoslužby na Velikonoční pondělí. Základem nám byl příběh o Lazarovi, poté byl mládežníky tento příběh upraven jako rozhovor mezi "Ježíšem“ (Radek) a „pocestným“ (Marta). Pocestný kladl Ježíšovi otázky, na které odpovídal Ježíš čtením z Bible – z Nového zákona. Následovalo kázání, které připravil Dan. Mládež během bohoslužeb zpívala 2 písně ze zpěvníku Svítá, přičemž jedna z nich – Šly zrána ke hrobu byla se shromážděním a za doprovodu féten, basy a kytary. Za rozepsání doprovodu jsme velmi rádi a těšíme se, až si opět zahrajeme :).

Co se dělo ve sboru v roce 2007?

Leden

– ekumenické shromáždění
v Hostěradicích

Březen

– návštěva
synodního seniora Joela Rumla

Duben


výměna oken na faře
– rodinná neděle

Květen

– konfirmační
slavnost

Červen

– 40. výročí postavení
modlitebny v Litobratřicích

Červenec


křest Jiřího Ryšavého

Srpen

– pobyt na
Blažkově, jak junioři, tak senioři


Září


40. výročí postavení modlitebny v Moravském
Krumlově, kázal bratr farář Daniel Ženatý
– konec jáhenátu, stěhování
manželů Palackých do Hodslavic

Říjen


příchod nového vikáře Daniela Matějky

koncert na opravené harmonium v Kruhu

Listopad

– návšteva brigádníků
ze Spremberka, kteří pracovali na židovském hřbitově
– připomenutí 20. výročí
od úmrtí bratra faráře Vladimíra
Kaluse
– výlet do Silůvek na instalaci sestry farářky
Kadlecové

Prosinec

– Dárkování
– dětská vánoční slavnost,
bohoslužby mládeže
– výlet mládeže do
Krouny