Category Archives: Dění ve sboru

Ohlédnutí za rokem 2008

Výstava fotografií ze sborových akcí a aktivit za rok 2008

Již druhým rokem se uskutečnilo vzpomínání za uplynulým rokem prostřednictvím fotografií, které poskytli členové sboru. Za poskytnutí momentek, děkuji zejména Lie Ryšavé, Jarce Šimšové, Jarovi Svobodovi, Jindrovi Machovi, Erikovi Schwarzbachovi, Bednaříkům, Jiřímu Doubravovi, Anně Férové a bratru faráři.

Na šesti panelech si snímky mohl prohlédnout každý návštěvník našeho kostela od neděle 22.3., kdy bylo sborové shromáždění, přes Velikonoce až po neděli 19.4., kdy se konala sborová neděle.

Z  celosborových akcí: 

 • – sborové shromáždění 9.3.
 • – sborová neděle  20.4.
 • – seniorátní sborová neděle  25.5.
 • – bohoslužby  v Troskotovicích 13.8.
 • – sborová dovolená na Blažkově  16.8. – 23.8.
 • – bohoslužby v Bohuticích 14.9.
 • – poslední neděle s vikářem Danielem Matějkou 14.9.
 • – křest Adélky Machové  12.10.
 • – křest Evy Suché  14.12.
 • – svatba Pražanových 12.10.
 • – sborový zájezd s instalací faráře D. Matějky
 •    v Moravči 26.10.
 • – návštěvy „na kazatelně“  – Ctirad Novák   a Jana Kalusová
 • – koncert  Brněnský ekumenický sboreček 20.1.
 • – zpívání s celocírkevním kantorem Morawetzem 11.5.
 • – červnový koncert z „vlastních zdrojů“ 8.6.
 • – program v Kruhu – beseda „jak se žilo na Václavově“ 4.5.
 • – Dárkování  – hosté 30.1.
 • – brigády – provzdušňování základů kvůli
 •     vlhkosti, montáž přístřešku nade dveřmi na faru

Z dění nedělní školy:

 • – výlet  nedělní školy   22.6.
 • – poslední nedělní škola ve škol. roce 2007/08
 • – perníčky na Dárkování 17.11.
 • – vánoční bohoslužby 21.12. + zkouška v sobotu
 • – společné další aktivity dětí z nedělky („malé“ čarodějnice 30.4., „evangelický Mikuláš   5.12.“)
 • – příprava triček pro děti 16.12. 

Z aktivit mládeže:

 • – mládežnické bohoslužby na Štěpána
 • – jarní školka ve Vanovicích
 • – podzimní školka v Rovečném
 • – lesní brigáda na Kunvaldě v červenci
 • – jarní výlet na Mohylu míru

 Seniorky:

 • – návštěva u Brožků v Horních Dunajovicích 15.4.
 • – setkávání – např. 29.4.
 • – Blažkov – pobyt
 • – pečení perníčků pro děti 

Různé:

 • – brigáda na židovském hřbitově, spolu se studenty z Recklinghausenu –  květen
 • – slavnost starých brambor na Třináctkách 23.8.
 • – podzimní návštěva z Glösa
 • – letecký pohled na Miroslav a evang. kostel
 • – naše sestry v Myslibořicích (leden 2009) Marta Dočkalová, Antonie Dobrovolná a Marie Ryšavá

 

Fotografie z některých uvedených akcí jsou vystaveny i na internetové adrese: http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/

Využívejme prostředků vymoženosti doby k uchovávání vzpomínek pro širší okruh lidí.

A buďme vděčni.

Iva Ryšavá

Pozvání k setkání po bohoslužbách 19.4.

Ráda bych Vás co nejsrdečněji pozvala na příští neděli, 19.4.2009, po bohoslužbách, po ukočení sborového pobytu dětí s mládeží, na posezní v Kruhu. Kromě kávy a čaje se můžete těšit na promítání videozáznamu, který pořídil Martin Ryšavý na loni na Blažkově. Děti se s námi mohou také podělit o své zážitky z víkendu.

Všechny Vás taky zveme i na lehčí studený oběd (saláty, pečivo), takže nebudete muset spěchat domů. K obědu se nemusíte přihlašovat.

Budeme rádi, když využijte příležitosti k setkání a popovídání s ostatními členy sboru. Zváni jsou opravdu všichni.

Pokud by někdo z Vás ještě rád vypomohl s přípravou oběda, prosím ozvěte se mi po bohoslužbách.

Děkuji

Daniela Bednaříková

Rozloučení s Vlastimilem Ryšavým

Rozloučení s Vlastimilem Ryšavým

V sobotu 4. dubna 2009 jsme se za velké účasti široké rodiny a přátel rozloučili s významným členem Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Miroslavi. Pohřební bohoslužby se konaly v zaplněném kostele, poté se odebral smuteční průvod na hřbitov k rodinnému hrobu.

            Farář Ondřej Titěra založil kázání na textu z 2. Pavlovy epištoly k Timoteovi, 4. kapitoly, 7. – 8. verš: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“ Přítomní, kteří Vlastimila Ryšavého dobře znali – ať už z rodinného prostředí, jako spolupracovníka v družstvu, či ze sboru, kde byl padesát let členem staršovstva, z toho 27 let kurátorem, od svých devatenácti let až do stáří sbormistrem a varhaníkem, popřípadě jako dlouholetého člena seniorátního výboru a odboru pro vzdělávání laiků – si po přečtení biblického textu uvědomili, jak příznačná jsou tato apoštolova slova, jak dobře ilustrují život zemřelého a jak by se bránil vztáhnout je na sebe, neboť jeho výrazným povahovým rysem byla tichost, skromnost a ochota ke službě. K těmto vlastnostem však patřila, a dominovala jim, pevnost ve víře a jasné občanské a politické postoje.

            Bratr Vlastimil Ryšavý se dožil téměř 85 let a svůj celý život – kromě necelých dvou posledních let, které s manželkou Martou žili u dcery Evy na severní Moravě – prožil v Miroslavi. Zemědělství mu bylo jako profese dáno narozením do rolnické rodiny. Byl dobrým hospodářem na rodné usedlosti, později spolehlivým a pracovitým členem družstva, a také výborným sadařem. Jeho velikou láskou byla vážná hudba, své hudební nadání, kterému se jako chlapec začal věnovat pod vedením učitele Hoška (žák Leoše Janáčka), celoživotně rozvíjel. Hudbu nejen poslouchal na gramodeskách, jezdil i na koncerty, hrál na varhany, rozepisoval stovky partitur, jako sbormistr dbal na harmonii a cizeloval piana a pianissima svého pěveckého sboru.

            Bratr Vlastimil Ryšavý dobojoval svůj pozemský boj, doběhl k cíli svých dnů, zachoval svoji víru až do konce. Zemřel v plnosti dnů v době, kdy spolu se všemi křesťany očekával čas velikonoční, čas ukřižování i zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Věříme, že jeho očekávání bude naplněno.

Lia Ryšavá

Hudební nešpor na Květnou neděli

Hudební nešpor 5. dubna 2009

Není-li Kruh, jsou v Miroslavi hudební nešpory. Neplatí to sice stoprocentně, ale o letošní Květné neděli tomu tak bylo. Našimi hosty byl Brněnský ekumenický sboreček, který pod vedením Luboše Rause přednesl čtrnáct vokálních skladeb renesanční a barokní duchovní tvorby. Zamyšlení, citáty z písma a modlitby pronesené Petrem Rausem sváteční atmosféru neděle Palmarum ještě umocnily. Podobně tomu bylo i s překrásným instrumentálním doprovodem, který doplnil a současně dával vyniknout kráse lidského hlasu.

            Zvolený repertoár byl výsostně velikonoční a kostel prozářený jarním sluncem přispíval ke sváteční náladě. Texty písní i úvah, hudba, prostředí kostela – to vše vedlo ke ztišení a současně otevíralo mysl posluchačů k přemýšlení především o Kristově utrpení, ale i k naději na slavné vzkříšení. Velikonoční týden v Miroslavi začal tím nejkrásnějším a současně nejniternějším způsobem. Díky.

Lia Ryšavá

Pozvání k sejití po bohoslužbách

Sejití po bohoslužbách v neděli 19.dubna 2009

Srdečně zveme na posezení po bohoslužbách 19.dubna 2009.

Kromě kávy a čaje se můžete těšit na promítání filmu – videozáznamu, který pořídil Martin Ryšavý na prázdninovém sborovém pobytu na Blažkově 2008.

Bude připraven i lehčí oběd (saláty, pečivo). K obědu není třeba se předem přihlašovat.

Děti se s námi mohou podělit o zážitky z víkendu s mládeží v Kruhu.

Všichni jsou srdečně zváni!

Mládež s dětmi v Kruhu

VÍKEND S DĚTMI V KRUHU

Datum: 17. – 19. dubna 2009

Mládež připravuje víkend pro děti z nedělní školy. Celým víkendem nás bude provázet příběh Izraelců – vyvedení z Egypta, putování po poušti a příchod do Zaslíbené země. Chceme s dětmi prožít něco podobného jako Izraelci před mnoha lety.

Nejnižší doporučený věk je šest let, první třída, pokud jsou však vaše děti aspoň trošku samostatné a vydrží přes noc bez vás, budeme radi když s námi zůstanou.V průběhu víkendu se budeme pohybovat v Kruhu, kostele a v přilehlé přírodě Miroslavi. Spát budeme v Kruhu ve vlastních spacácích a na vlastních karimatkách.

V přiloženém programu víkendu jsou napsané časy orientačně, ti, kdo s námi nebudou celý víkend v Kruhu mohou přijít na některou část programu, rádi vás uvidíme.

Kdo s námi chce putovat, přihlašujte se do 12. dubna u Aninky nebo Terky (, )

Program víkendu:
Pátek

– Sraz (v 17 hodin)
– “Izraelci v Egyptě”
– Příprava na vyjití
– Pobožnost (19 hodin)
– Večeře
– Spánek

Sobota:
– Budíček (7.30 hodin)
– Rozcvička
– Snídaně (8.30 hodin)
– Pobožnost (9 hodin)
– Dopolední dílny (10 hodin)- výtvarná- pohybová- hudební
– “Překvapení pouště”
– Oběd (12 hodin)
– Klidná poobědová činnost
– Odpolední program – vycházka (14.30 hodin)
– Pobožnost (17.30 hodin)
– Večeře (18 hodin)
– Film (19 hodin)
– Spánek

Neděle:
– Budíček (7 hodin)
– Snídaně, úklid
– Bohoslužby (8.30 hodin)

Hudební nešpor na Květnou neděli

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ  V MIROSLAVI

Husova 44, 671 72 Miroslav


Vás zve na

Květnou neděli  5.4.2009 v 16 hod.

do evangelického kostela na

hudební nešpor

Zazpívá a zahraje

 Brněnský ekumenický sboreček

a

komorní orchestr

pod vedením Luboše Rause

průvodní slovo Petr Raus

Zazní skladby:

Benešovský kancionál – Voláme z hlubokosti

Martin Keberle – Salvator mundi salva nos

Speciálník královéhradecký (c. 1500) – Pane Bože, buď při nás

Thomas Tallis ( c. 11505 – 1585) – Salvator mundi

Heinrich Schütz (1585 – 1672) – Neboť tak Bůh miloval svět

Clément Marot, Ženeva 1543, – Žalm 22, Bože můj, proč jsi mne opustil


Michael Haydn (1737 – 1806) – Tenebrae factae sunt

Wolfgang Carl Briegel (1626 – 1712) – Bože můj, proč jen jsi mne opustil


Kryštof Harant – Ukřižován, trápen také pro nás

 Heinrich Schütz (1585 – 1672) – Ženo, proč pláčeš

KRUH

Pravidelné nedělení večerní setkávání v miroslavském Kruhu patří k tradičním sborovým aktivitám.

Čtěte více, čtěte celý článek.

KRUH

Pravidelné nedělení večerní setkávání v miroslavském Kruhu patří k tradičním sborovým aktivitám. Sálek u kostela, tzv. Kruh, byl postaven v roce 1901 především pro schůzky mládeže – tzv. Kruh evangelických mladíků a pannen. Ze schůzek mládeže se později vyvinulo setkávání mezigenerační. V současné jde době spíše o zájemce z řad střední a starší generace; při obzvlášť přitažlivém tématu se sejdou opět jak mladí, tak staří.

        Programová skladba Kruhu je velmi pestrá, stejně jako učinkující. Jsou jimi jak domácí, tak hosté, někdy velmi vzácní a významní. Programy jsou plánovány dva měsíce dopředu v tzv.rozpisu, stejně jako ostatní dění ve sboru.

        Do Kruhu je zván každý také prostřednictvím vývěsky , popř.prostřednictvím městského časopisu pokud jde o koncerty a hudební nešpory, které pestrou skladbu nedělních podvečerů několikrát do roka doplňují.

        I Vy se můžete stát nejen hostem v Kruhu, ale také učinkujícím. Pokud máte téma, se kterým byste se chtěl/a s námi podělit, jsem Vám k dispozici na e-mailu: , na telefonu 515333348 i na mobilu 724729477.

                                                                                          Lia Ryšavá

Velikonoční sborový list

INRI
Zeptej se jeho matky Marie, zeptej se učedníků,
zeptej se zástupů v branách Jeruzaléma,
zeptej se Josefa z Arimatie,jak byl vlastně chudý:

Spal jako dítě v jesličkách, které patřily někomu jinému.
Přes jezero se plavil ve člunu, který patřil někomu jinému.
Jel do Jeruzaléma na oslátku, které patřilo někomu jinému.
Byl mrtev položen do hrobu, který patřil někomu jinému.

Udělal to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi:
o svůj život,o svoji slávu,o své místo u Otce.

Přišel tak proto, abychom my všichni,ať chudí, či bohatí,  
měli věčný život.                  

(z Indie)


Velikonoční bohoslužby v našem sboru

Rádi Vás přivítáme při velikonočních bohoslužbách v miroslavském kostele i v kazatelských stanicích.

(VP – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně)

Miroslav Zelený čtvrtek                     9.4. 19.00   pašijní čtení

                 Velký pátek                     10. 4    8.30  VP

                 Boží hod velikonoční     12. 4.   8.30  VP

                 Velikonoční pondělí       13. 4.   8.30 bohoslužby mládeže

Moravský Krumlov  12.4.                10.00               VP

Litobratřice                13.4.                10.00               VP

Bohutice                     10.4.                18.00               VP

Troskotovice              12.4.                14.00               VP

Jevišovka                   10.4.                10.30               VP

Zveme Vás na pravidelná sborová setkání

Nedělní bohoslužby v Miroslavi v 8.30, nešpor v 19.00 (v zimním čase v 17.00) hodin a po něm Kruh (programy na dva měsíce čtěte na nástěnkách na faře a u kostela).

Nedělní bohoslužby v kazatelských stanicích Litobratřice a Moravský Krumlov každou neděli v 10.00, Bohutice 2. a 4. neděli ve 13.30, Troskotovice první neděli ve 14.00 hodin.

Nedělní škola v Miroslavi a v Litobratřicích každou neděli při bohoslužbách.

Pěvecký kroužek každou středu v 19.00 hodin.

Biblická hodina dospělých v Miroslavi ve čtvrtek v 19.00, v Bohuticích ve středu v 17.00 hodin.

Dětské biblické hodiny dle věku v pondělí v 15.15 a v pátek ve 12.00 hodin.

Setkání maminek s dětmi nepravidelně dvakrát v měsíci dopoledne.

Mládež v sobotu 19.00 hodin.

Seniorky ve středu ve 13.30 hodin dvakrát za měsíc.

Jak přispíváme na činnost svého sboru

Jeden ze způsobů, jakým se členové podílejí na životě svého sboru je salár.

SALÁR

Co slovo „salár“ znamená? Pochází z latinského slova „salarium“ – v římských dobách to byla dávka soli vojákům nebo finanční úhrada této dávky, později služné úředníkům a mzda soudců.

Evangelická církev tradičně používá tento pojem pro pravidelný každoroční dar na provoz sboru a církve.

Výše saláru je v zásadě dobrovolný dar člena sboru. Řád hospodaření církve doporučuje, aby každý člen církve platil salár ve výši 5% z celkových čistých ročních příjmů (mzdy, důchodu). Manželé jej mohou odvádět společně. (Příklad: při ročním příjmu 50000 Kč, je doporučená výše saláru 2500 Kč.)

Nejjednodušším způsobem je uhrazení saláru jednorázově za celý rok v hotovosti, můžete tak učinit u sestry pokladní.

Mnozí z Vás dávají přednost pravidelné měsíční platbě trvalým příkazem ze svého bankovního účtu. Dáte-li ve své bance trvalý příkaz, nemusíte se již o tuto platbu starat. Pravidelná měsíční platba je pro rodinný rozpočet přijatelnější a pro sbor je pravidelný příjem v průběhu roku také vítanější než jednorázové platby v prosinci.

V našem sboru uhradilo v roce 2008 salár 138 plátců v celkové výši 171000 Kč. Tato částka pokryje 41% celkových nákladů sboru.

Věděli jste, že

v roce 1980 byla zahájena I. etapa opravy střechy kostela – byla položena eternitová krytina – slouží tedy 30 let. Náklady na tuto opravu, která byla dokončena v roce 1981 činily 15880,-Kč.

V letech 1982 a 1983 byla provedena druhá etapa opravy střechy kostela – apsidy, která byla pokryta měděným plechem. Práci prováděli Ing. Vilém Jonáš z Mohelna a p. Antonín Jonáš ze Džbanic. Tato část oprav stála 86 488,-Kč a společně s první etapou byly náklady 102368,-Kč.

(Podklady poskytl br. Ladislav Kolman z přehledu účetnictví od roku 1960.)

V letošním roce začínáme shromažďovat prostředky na generální opravu střechy kostela a krovu (kromě apsidy).

Připravujeme a zveme Vás:

Výroční sborové shromáždění se bude konat v neděli 22. března 2009 od 8.30 hodin v Miroslavi i za účasti členů sboru z kazatelských stanic. Přijďte a podílejte se na rozhodování sborových záležitostí.

Zpráva o finančním hospodaření sboru za rok 2008 je v písemné podobě k dispozici v miroslavském kostele i v modlitebnách v kazatelských stanicích.

Ekumenický sboreček zazpívá na Květnou neděli 5.dubna 2009 v 16.00 hodin.

Seniorátní školka mládeže se uskuteční ve Znojmě 24.-26. dubna 2009.

Nedělní škola pojede na výlet do Moravského krasu 1.-3. května 2009.

Studenti z Recklinghausenu budou pracovat na židovském hřbitově 5. – 9. května 2008.

Bohoslužby s konfirmací se uskuteční v neděli svatodušní 31. května 2009 a na odpoledne je plánován varhanní koncert.

Více informací o dění ve sboru najdete na sborových nástěnkách, na internetové adrese a také u členů staršovstva.

Finanční dary pro sbor můžete předat osobně nebo převodem na sborový účet č. 1582635309/0800. Na dary přesahující tisíc korun vystavíme potvrzení pro úlevu na dani z příjmů. Na dary nad tři tisíce korun vystavujeme darovací smlouvu. Za všechny Vaše dary, s nimiž se snažíme co nejlépe hospodařit, děkujeme.

Bratrsky zdraví jménem staršovstva FS ČCE v Miroslavi

                              Lia Ryšavá a Rut Vesecká

Mgr. Ondřej Titěra, farář                Ing. Jiří Doubrava, kurátor

e-mail:

tel.: 515333109

https://miroslav.evangnet.cz/

Výzva o fotografie z roku 2008

OHLÉDNĚME SE ZA LOŇSKÝM ROKEM, PROSTŘEDNICTVÍM FOTOGRAFIÍ
Prosíme všechny, kteří v roce 2008 fotografovali dění ve sboru, o zapůjčení svých nejvýstižnějších fotografií z různých akcí, dle svého uvážení, za účelem jejich vystavení v kostele při sborovém shromáždění.

Žádáme zároveň, o jejich označení na zadní straně:
a)  datum
b)  název akce
c)  
jméno majitele snímku

Své fotografie, prosíme, zapůjčete na dobu jejich vystavení a předejte sestře Rut Vesecké nebo Ivě Ryšavé do konce února.Děkujeme

PRO VAŠI PŘEDSTAVU PROSÍME O FOTOGRAFIE:

Z  celosborových akcí
·        bohoslužby + návštěvy na kazatelně
·        křty, svatby
·        sborová neděle + seniorátní
·        sborová dovolená na Blažkově
·        sborový zájezd·        koncerty
·        programy v Kruhu, hudba našich domovů
·        Dárkování
·       další akce

Z dění nedělní školy
·
        výlet  nedělní školy
·        výroba perníčků na Dárkování
·        Vánoční bohoslužby
·        ostatní aktivity

Z aktivit mládeže
·        mládežnické bohoslužby
·        školky
·        sportovní akce
·        lesní brigáda
·        jiné aktivity

Maminky a jejich setkávání

Pěvecký sbor

Seniorky
·        setkávání
·        Blažkov
·        výlety
·        pečení perníčků pro děti
·        sběr šatstva pro diakonii

Novoroční koncert

Lednový koncert učitelů ZUŠ & přátel v evangelickém kostele v Miroslavi
se uskuteční v neděli 11. ledna 2009 v 16°° hodin.

Přemysl Forst – saxofon
Jana Dubšíková – saxofon
Jiří Sedláček – saxofon
Jiří Šváb – trombón
Ondřej Jurčeka – trubka
Lucie Buchtová – flétna
Eva Škodová – housle
Božena Rajsiglová – varhany

Vstupné dobrovolné.

Srdečně zveme !

Mimořádné vánoční bohoslužby

Na čtvrtou adventní neděli připravili program bohoslužeb učitelé nedělní školy spolu s dětmi.
Nacvičili s dětmi hru Daniele Henycha s názvem “Vánoční poutník”.

Fotografie můžete shlédnout na: http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/DTskVNoNSlavnost#

Bohoslužby na 2. svátek vánoční, již tradičně, připravovala mládež. Shlédli jsme taktéž divadlo.
Hru "Vánoční televize” napsala Eva Kejřová.

Fotografie na : http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/TPNskBohosluBy

Koncert čtvrtou adventní neděli

Vánoční koncert v Miroslavi 2008
Znojemský komorní orchestr
a sólisté

v neděli 21.prosince v 16.00 hodin

v evangelickém kostele na Husově ulici

na programu:
Arcangelo Corelli, Gregor Joseph Werner,Jan Jakub Ryba, Josef Pukl, David Postránecký

dobrovolné vstupné

Koncert Hany Ryšavé-Kaslové

Varhanní koncert v evangelickém kostele  14. prosince 2008 v 15.00 hodin

HANA RYŠAVÁ KASLOVÁ

Zazní tyto skladby:
Michael Praetorius: Adventní hymnus Veni redemptor gentium(1571-1621)
Camille Saint-Saëns: Preludium a fuga H dur(1835-1921)
Elsa Barraine: Preludium a fuga(1910-1999)
Eva-Maria Houben: Chorální předehra Nun komm, der Heiden Heiland(1955)
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata VI(1809-1847)
Variace na chorál Vater unser im Himmelreich Fuga Finale
Johann Sebastian Bach: Chorální předehra Nun komm, der Heiden Heiland(1685-1750)

Vstupné dobrovolné.

Všichni jste srdečně zváni.
Varhaní koncert se uskuteční za laskavého přispění firmy ATLANTA.

Program je sestaven ze skladeb skladatelů a skladatelek. Zazní hudba německá a francouzská čtyř století. Mladší autory spojuje úcta k hudbě autorů starších a používání starých hudebních forem. Obdivovateli staré hudby byli C. Saint-Saëns i F. Mendelssohn-Bartholdy, na památku varhanního díla J. S. Bacha (konkrétně jeho sbírky s názvem Orgelbüchlein, Varhanní knížka) píše E.-M. Houben roku 1990 chorální zpracování adventní písně Nun komm, der Heiden Heiland (Přijď, Spasiteli pohanů). Starou dvoudílnou hudební formu preludium a fuga používá představitel francouzského hudebního romantismu C. Saint-Saëns i francouzská skladatelka 20. století E. Barraine. Téma fugy E. Barraine je začátek židovské modlitby, její preludium a fuga je dílem z roku 1929. Krátká fuga se objevuje i v sonátě F. Mendelssohna-Bartholdyho, těžištěm sonáty jsou variace na chorál Otče náš v první části sonáty. Celý program uvádí varhanní zpracování adventního hymnu Veni redemptor gentium (Přijď, Vykupiteli národů) M. Praetoria. M. Praetorius byl významnou osobností protestantské hudby okolo roku 1600, jehož hudebně-teoretické dílo je zajímavým a důležitým historickým pramenem pro následující generace hudebníků. Program uzavírá ještě jedno zpracování adventní písně Nun komm, der Heiden Heiland Johanna Sebastiana Bacha.

Dárkování

První adventní neděle v našem sboru byla vyhrazena charitativnímu odpoledni  Dárkování. Od ochotných dárců bylo vybráno 22 000 Kč. Všem velmi děkujeme. Děkujeme také těm, kteří připravili pěkné dárky, všem, kteří se podíleli na jejich vkusné instalaci i těm, kteří připravili občerstvení nebo se podíleli na přípravě programu, ten byl takovýto:

 1. Přivítání ( br. farář Ondřej Titěra)
 2. Zpěv Mír na zemi daruj nám(nedělní škola+ shromáždění (Martin Ryšavý)
 3. Proč jsme si vybrali Adopci na dálku? (Lia Ryšavá se zapojením mládeže – transparenty s názvy charitativních organizací)
 4. Zpěv Oslavujem tvou dobrotu (nedělní škola – Martin Ryšavý)
 5. Uvedení filmu (Martin Ryšavý)
 6.  Ohlášení (Iva Ryšavá)
 7.  Zpěv Radostná ta zpívání, A na zemi budiž lidem …(pěvecký sbor – Eliška Férová)

  Zahájení vlastního dárkování..

  Z vybraného finančního obnosu bude poukázána potřebná částka na projekt Adopce na dálku pro Ajšu Namirembe. Zbytek je součástí sociálního fondu a nakládá se s ním podle aktuální potřeby a dle pravidel příslušného statutu.Jsme rádi, že se charitativní akce Dárkování, která se konala poprvé v adventu roku 2002, stala pevnou součástí života nejen evangelického sboru v Miroslavi, ale že je otevřena i miroslavské veřejnosti. Věříme, že se i v příštím adventu tato akce uskuteční, rádi bychom, aby to bylo opět první adventní neděli, a už teď vás zveme k aktivní účasti. Chystání dárků je záležitost dlouhodobá a radostná.
  Přeju vám dobré nápady a těším se.
  S přáním radostných Vánoc LR.

  Fotografie z akce najdete na: http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/DRkovN#