Blažkov 2009

Termín rodinného pobytu na Blažkově nám byl letos přidělen od 22.6. – 29.6. 2009.

Nicméně tento netradiční týden nezpůsobil menší zájem o prázdninové setkání, v nám tak známém koutu Českomoravské vysočiny. Kapacita střediska je již  v tyto dny zaplněna zejména dětmi, mládežníky, rodiči, ale také několika babičkami z našeho sboru. O pobyt projevili opětovně naši přátelé, kteří s Miroslaváky jezdí  na Blažkov po mnoho let, a také další, kteří mají za sebou zkušenost jednoho či dvou pobytů.

Začíná se rýsovat i tradiční téma, které se odráží v náplni …

Celý článek →

Volejbal 20.6. 2009

Zveme všechny, kteří si chtějí zahrát volejbal na 20. června od 14:30 do Miroslavi. Hrát budeme na volejbalovém hřišti pod Markovým kopcem, v případě ošklivého počasí v tělocvičně. S sebou si proto vezměte boty s bílou podrážkou. Svoji účast na volejbale potvrďte na adrese: email(‚aninka.ferova‘, ‚seznam.cz‘);aninka.ferovaseznam.cz, sem můžete psát i případné dotazy.

TĚŠÍME SE!

Svatodušní neděle

Neděle svatodušní, 31. května 2009, byla sváteční nejen svým vlastním původním významem a dopolední slavností konfirmace, ale také odpoledním Svatodušním koncertem. Našimi hosty byli varhaník Mg.A. David Postránecký a zpěvačka Marie Švédová z Brna. Vyslechli jsme bravurně přednesenou známou Fantasii a fugu g moll J.S.Bacha a Preludium a fugu na B-A-C-H F. Liszta, vroucí Modlitbu G.F.Händela a jímavé Panis angelicus C. Francka či Gounodovo Ave Maria a O salutaris hostia A. Strébla. Varhanní skladby Carillon de Westminster od L. …

Celý článek →

Nanebevstoupení Páně a představení konfirmandů

Ve čtvrtek 21. května 2009, v den Nanebevstoupení Páně, se v zaplněném Kruhu konalo představení konfirmandů sboru. Po krátké nešporní pobožnosti nám bratr farář Ondřej Titěra představil letošní konfirmandy – Zuzanu Ryšavou, Tomáše Němce a Markétu Ryšavou. Zuzanu a Markétu dobře známe, ony také dobře znají dění v Kruhu i přítomné. Pro Tomáše, který je z kazatelské stanice Moravský Krumlov, bylo prostředí téměř cizí. Všichni tři při rozhovoru s bratrem farářem sobě i nám posluchačům dokázali, že konfirmační přípravu vzali …

Celý článek →

Koncert 31. 5. 2009

VARHANNÍ  KONCERT

v evangelickém kostele v Miroslavi

v neděli 31.května 2009 v 16°° hodin

hraje mj. varhaník na Petrově v Brně

MgA. David POSTRÁNECKÝ

zpívá Marie ŠVÉDOVÁ z Brna

Výlet dětí nedělní školy s rodiči do Moravského Krasu a Boskovic

Je to již tradice, že pro děti z nedělní školy a jejich rodiče, bývá každoročně pořádán společný výlet. A to buď jednodenní, nebo víkendový s přespáním v nějaké jednoduše zařízené, levnější  ubytovně, či faře, aby se mohli účastnit všichni ze sboru, kteří mají zájem o společný pobyt, zážitky a sdílení.

Nádherné počasí nás provázelo po celý prodloužený víkend od 1.5.- 3.5. v Moravském Krasu i v Boskovicích.

Někteří využili volného dne navíc a v ubytovně ve Křtinách se sešli v pátek kolem poledne, aby si odpoledne prohlédli …

Celý článek →

Ekumenické bohoslužby v Hostěradicích

V neděli 3. května 2009 se nekonaly tradiční nešpory a Kruh, neboť jsme byli pozváni P. Josefem Dvořákem k ekumenickým bohoslužbám do kostela sv. Kunhuty v Hostěradicích. V zaplněné boční lodi jsme společně zpívali známé písně, četli z bible a modlili se. Bohoslužby zahájil místní farář J. Dvořák, modlitbou posloužil miroslavský kněz P. Pavel Merta. Kázal náš farář Ondřej Titěr na text z evangelia Janova (Jan 21, 15-23) – Ježíš se třikrát ptá Šimona Petra, zda ho miluje, pověřuje ho, aby pásl jeho ovce …

Celý článek →

Z Egypta do zaslíbené země

Víkend pořádaný mládeží pro děti z nedělní školy.

Mládež se ujala velmi zajímavého nápadu – uspořádat víkend s dětmi z nedělky. Bylo jasné, že by to nebylo ono, kdyby se všichni museli vracet domů na noc a zcela nemožné pro přespolní. Proto jsme  využili prostoru Kruhu, kde první noc spalo 18 dětí a druhou noc 21 + někteří mládežníci. Jak jsme se vešli? No, každý večer jsme složili a odnesli všechny stoly a židle, položili na zem matrace a karimatky, na ně …

Celý článek →

Ohlédnutí za rokem 2008

Výstava fotografií ze sborových akcí a aktivit za rok 2008

Již druhým rokem se uskutečnilo vzpomínání za uplynulým rokem prostřednictvím fotografií, které poskytli členové sboru. Za poskytnutí momentek, děkuji zejména Lie Ryšavé, Jarce Šimšové, Jarovi Svobodovi, Jindrovi Machovi, Erikovi Schwarzbachovi, Bednaříkům, Jiřímu Doubravovi, Anně Férové a bratru faráři.

Na šesti panelech si snímky mohl prohlédnout každý návštěvník našeho kostela od neděle 22.3., kdy bylo sborové shromáždění, přes Velikonoce až po neděli 19.4., kdy se konala sborová neděle.

Z  celosborových akcí: 

  • – sborové shromáždění …
Celý článek →

Pozvání k setkání po bohoslužbách 19.4.

Ráda bych Vás co nejsrdečněji pozvala na příští neděli, 19.4.2009, po bohoslužbách, po ukočení sborového pobytu dětí s mládeží, na posezní v Kruhu. Kromě kávy a čaje se můžete těšit na promítání videozáznamu, který pořídil Martin Ryšavý na loni na Blažkově. Děti se s námi mohou také podělit o své zážitky z víkendu.

Všechny Vás taky zveme i …

Celý článek →

Rozloučení s Vlastimilem Ryšavým

Rozloučení s Vlastimilem Ryšavým

V sobotu 4. dubna 2009 jsme se za velké účasti široké rodiny a přátel rozloučili s významným členem Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Miroslavi. Pohřební bohoslužby se konaly v zaplněném kostele, poté se odebral smuteční průvod na hřbitov k rodinnému hrobu.

            Farář Ondřej Titěra založil kázání na textu z 2. Pavlovy epištoly k Timoteovi, 4. kapitoly, 7. – 8. verš: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který …

Celý článek →

Hudební nešpor na Květnou neděli

Hudební nešpor 5. dubna 2009

Není-li Kruh, jsou v Miroslavi hudební nešpory. Neplatí to sice stoprocentně, ale o letošní Květné neděli tomu tak bylo. Našimi hosty byl Brněnský ekumenický sboreček, který pod vedením Luboše Rause přednesl čtrnáct vokálních skladeb renesanční a barokní duchovní tvorby. Zamyšlení, citáty z písma a modlitby pronesené Petrem Rausem sváteční atmosféru neděle Palmarum ještě umocnily. Podobně tomu bylo i s překrásným instrumentálním doprovodem, který doplnil a současně dával vyniknout kráse lidského hlasu.

            Zvolený repertoár byl …

Celý článek →

Pozvání k sejití po bohoslužbách

Sejití po bohoslužbách v neděli 19.dubna 2009

Srdečně zveme na posezení po bohoslužbách 19.dubna 2009.

Kromě kávy a čaje se můžete těšit na promítání filmu – videozáznamu, který pořídil Martin Ryšavý na prázdninovém sborovém pobytu na Blažkově 2008.

Bude připraven i lehčí oběd (saláty, pečivo). K obědu není třeba se předem přihlašovat.

Celý článek →

Mládež s dětmi v Kruhu

VÍKEND S DĚTMI V KRUHU

Datum: 17. – 19. dubna 2009

Mládež připravuje víkend pro děti z nedělní školy. Celým víkendem nás bude provázet příběh Izraelců – vyvedení z Egypta, putování po poušti a příchod do Zaslíbené země. Chceme s dětmi prožít něco podobného jako Izraelci před mnoha lety.

Nejnižší doporučený věk je šest let, první třída, pokud jsou však vaše děti aspoň trošku samostatné a vydrží přes noc bez vás, budeme radi když s námi zůstanou.V průběhu víkendu se budeme pohybovat v Kruhu, kostele a v přilehlé přírodě Miroslavi. Spát budeme …

Celý článek →

Hudební nešpor na Květnou neděli

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ  V MIROSLAVI

Husova 44, 671 72 Miroslav

Vás zve na

Květnou neděli  5.4.2009 v 16 hod.

do evangelického kostela na

hudební nešpor