Velikonoční bohoslužby mládeže

Mládež, jako už tradičně každý rok, připravovala bohoslužby na Velikonoční pondělí. Základem nám byl příběh o Lazarovi, poté byl mládežníky tento příběh upraven jako rozhovor mezi "Ježíšem“ (Radek) a „pocestným“ (Marta). Pocestný kladl Ježíšovi otázky, na které odpovídal Ježíš čtením z Bible – z Nového zákona. Následovalo kázání, které připravil Dan. Mládež během bohoslužeb zpívala 2 písně ze zpěvníku Svítá, přičemž jedna z nich – Šly zrána ke hrobu byla se shromážděním a za doprovodu féten, basy a kytary. Za rozepsání doprovodu jsme velmi rádi a těšíme se, až si opět zahrajeme :).

Velikonoční bohoslužby mládeže

Mládež, jako už tradičně každý rok, připravovala bohoslužby na Velikonoční pondělí. Základem nám byl příběh o Lazarovi, poté byl mládežníky tento příběh upraven jako rozhovor mezi "Ježíšem“ (Radek) a „pocestným“ (Marta). Pocestný kladl Ježíšovi otázky, na které odpovídal Ježíš čtením z Bible – z Nového zákona. Následovalo kázání, které připravil Dan. Mládež během bohoslužeb zpívala 2 písně ze zpěvníku Svítá, přičemž jedna z nich – Šly zrána ke hrobu byla se shromážděním a za doprovodu féten, basy a kytary. Za rozepsání doprovodu jsme velmi rádi a těšíme se, až si opět zahrajeme :).

Mládež v lednu a únoru

I v lednu jsme se scházeli ke schůzkám mládeže. Nejčastěji to bývalo na faře. Únorové mládeže jsme "otevřeli“ promítáním v Kruhu. Dan nám pustil Jesus Christ Superstar, bylo to v originále a musím říct, že to byla dobrá volba :). Na film s námi se dívaly i konfirmandky – Zuzka a Markéta. Po filmu jsme popřáli k narozeninám – Jirkovi a Danovi a samozřejmě bylo i něco dobrého na zub :). Na poslední mládež jsme se sešli u Férů v komornějším počtu, bylo to dáno tím, že začaly jarní prázdniny. Na programu bylo téma image – dáme hodně na první pohled?, měla by mít naše církev nějakou image?, jakou my máme image?… Další mládež bude opět v sobotu.

Schůzky seniorek

Seniorky v našem sboru mají svá setkání po čtrnácti dnech. Důvodem scházení je touha být spolu, radovat se, smát se, ale také spolunést to, co nám dělá starosti, co bolí a není možné to změnit. Udržujeme spojení se vzdálenými, nemocnými, v domově v Myslibořicích. Nejsme jenom místní, ale i z Bohutic a Moravského Krumlova. Navštívily jsme tři kazatelské stanice, letos na jaře chceme jet poznávat Znojmo, možná Baťův kanál. Také se budeme podílet na sběru šatstva pro Úpici. Uvítaly
bychom mezi sebou i bratry seniory. Naše setkání má vždycky zakončení pobožností z příručky Na každý den. Zpíváme písně z Evangelického zpěvníku, které k nám zvlášť mluví. Míváme vzdělávací chvíle, ale ne vždycky. Bývá nás kolem 17, ale židlí máme dost, takže jste vítáni.

s. Jana Ryšavá

Sobotní mládež – 26. ledna

26.ledna jsme se sešli na mládeži v celkem hojném počtu. Jako již tradičně se sobotní večer započal zpěvem písní z našeho oblíbeného zpěvníku Svítá. Začali jsme pěkně od podlahy za doprovodu našeho bratra vikáře(na kytaru) a Radka (na basu).

Program si připravila Terezka prozměnu o proroctví. Opět jsme se
dozvěděli díky výkladu bratra faráře něco nového. Vlastně jsme pomalu
ani netušili, k čemu by měl takový prorok sloužit. Terka si pro nás
nejprve připravila čtení z Bible a pár otázek, které si sama zvolila a
my jsme se jí snažili odpovědět a podělit se o naše zkušenosti s daným
tématem. Potom následovalo čtení z Bratrstva. Nakonec se jako obvykle
rozjela volná diskuse na dané téma. Ještě si na závěr připravila
malinkou hru. Každý z nás si zvolil na lístečku to, co by podle něj měl
dělat správný křesťan:) Myslím, že jsme si vybrali správně ty
nejdůležitější věci. Zakončení programu modlitbou a společnou modlitbou Páně. Ještě na závěr pár písní a rozešli jsme se v pokoji do našich
domovů.

Schůzky mládeže

Naše schůzky mládeže jsou každou sobotu od 19 hodin na faře a nebo v rodině nějakého mládežníka. Mládežnické řady svým příchodem posílil nový bratr vikář Daniel Matějka a loňští konfirmandi. Jsme tomu rádi. Letošní rok vybíráme témata na program z evangelického časopisu pro mládež – Bratrstvo. Měli jsme už řadu zajímavých programů – např.: eutanazie, Má člověk nějaký úkol?, Kde končí rituál a začíná rutina?, manželství, přátelství.. Po přečtení článku z Bratrstva nastane obvykle diskuze, kde debatujeme o daném problému a zpíváme. Také čteme knížku na pokračování, jsou to Příběhy z talmudu. Ke každému příběhu je i komentář rabína. Ve volném programu zpíváme, hrajeme hry nebo si jen tak povídáme. Ze seniorátních akcí mládež navštívila podzimní školku mládeže v Břeclavi, kde téma bylo "Sranda? Přejde!“, celý program byl zaměřen na divadlo a vše kolem něj. A také Sjezd mládeže v Litomyšli. V listopadu jsme se účastnili druhého SOM Cupu v Brně Líšni, kde jako disciplína byl opět zvolený florball. Miroslav se umístila na čtvrtém a pátém místě. V adventu mládež společně s bratrem vikářem připravovala bohoslužby na Štěpána do Miroslavi a do Bohutic. Dnešní schůzka mládeže je na faře a program má Anežka.

Výlet mládeže do Krouny

Od posledního pátku v roce 2007 do první středy v roce 2008 část
miroslavské mládeže strávila týden na
faře v Krouně u Sedláčků. Do Krouny jsme dojeli vlakem,
jeli jsme kolem zasněžených polí, lesů. Byla to
cesta jako z pohádky. V sobotu jsme se šli projít za
faru na pole. Bylo hezky, na polích byly zamrzlé
kaluže. Další den byly bohoslužby s Večeří Páně
na faře. Po obědě jsme se vydali na procházku za Krounu,
zpět jsme se vraceli vlakem. Večer začalo chumelit, a tak jsme
mohli v pondělí postavit sněhuláka, myslím, že
takového sněhuláka v Krouně ještě neměli :). Po
večerech jsme hráli Activity, zpívali jsme, povídali
si o různých tématech a také jsme se dívali
na filmy. Byly to hezké dny, prožili jsme je v klidu, pohodě,
vesele a příjemně. Moc se nám to líbilo!

Co se dělo ve sboru v roce 2007?

Leden

– ekumenické shromáždění
v Hostěradicích

Březen

– návštěva
synodního seniora Joela Rumla

Duben


výměna oken na faře
– rodinná neděle

Květen

– konfirmační
slavnost

Červen

– 40. výročí postavení
modlitebny v Litobratřicích

Červenec


křest Jiřího Ryšavého

Srpen

– pobyt na
Blažkově, jak junioři, tak senioři


Září


40. výročí postavení modlitebny v Moravském
Krumlově, kázal bratr farář Daniel Ženatý
– konec jáhenátu, stěhování
manželů Palackých do Hodslavic

Říjen


příchod nového vikáře Daniela Matějky

koncert na opravené harmonium v Kruhu

Listopad

– návšteva brigádníků
ze Spremberka, kteří pracovali na židovském hřbitově
– připomenutí 20. výročí
od úmrtí bratra faráře Vladimíra
Kaluse
– výlet do Silůvek na instalaci sestry farářky
Kadlecové

Prosinec

– Dárkování
– dětská vánoční slavnost,
bohoslužby mládeže
– výlet mládeže do
Krouny