Arménie očima Robiho Mahela

Stálicí mezi kruhovými pořady jsou cestopisné večery s Robi Mahelem. Vždy se těšíme, nejen my, tradiční návštěvníci Kruhu, ale také početná skupina těch, kteří si pořady pečlivě vybírají. Zklamán není nikdo. Díky panu Mahelovi jsme poznali nádhernou divokou arménskou přírodu, dověděli jsme něco o lidech, kteří žijí v horách, o jejich náročných životních podmínkách i o jejich kultuře.  Arménie, země s neuvěřitelně dlouhou křesťanskou tradicí a s velmi složitou politickou a hospodářskou současností, je velice krásná a …

Celý článek →

V západních Čechách s Rut Veseckou

V listopadu jsme se dvakrát podívali do západních Čech díky sestře Rut Vesecké – 8.11. to byly návštěvy převážně vesnic a chátrajících kostelů. Jejich příběhy jsou namnoze velice smutné. S původními obyvateli, kteří byli po druhé světové válce odsunuti, jako by byl vyhnán i přirozený život, kultura i paměť těchto míst. Noví obyvatelé, i když některé rodiny zde žijí už desetiletí, stále ještě nejsou s krajem srostlí, a tak jsou pomyslné jizvy a křivdy stále živé a …

Celý článek →

Výtěžek letošního Dárkování

Výtěžek letošního Dárkování

V neděli 29. listopadu 2009  bylo při Dárkování  v dobročinné sbírce vybráno 24 880 Kč.

Na školné pro Aishu Namirembe z Ugandy (Adopce na dálku) bude odesláno 7 000 Kč.

Domovu Narnie v Morkůvkách pro děti s těžkým mentálním a kombinovaným postižením  bude předáno 17 880 Kč.

Velice děkujeme všem, kteří jste do sbírky jakkoli přispěli!

Voňavá sobota v Kruhu

V sobotu 14. listopadu 2009 zavoněl Kruh pečením perníku. Sešly se tu děti s maminkami a babičkami k pečení perníčků na Dárkování. Oproti minulým rokům nás bylo pomálu. Vystřídalo se tu  11 dětí a 7 dospělých. Nálada však byla výborná a pracovní nasazení velké. Do oběda jsme měli napečeno i nazdobeno! Děti pekly i zdobily velmi kreativně a hlavně s radostí. Vy se můžete těšit na několik balíčků perníku na Dárkování.

Hodně dětí bylo nemocných, …

Celý článek →

Letní cestování v podzimním Kruhu

Tyto programy patří ke stálicím v kruhovém rozpisu a všichni se na ně těšíme. Je vždy zajímavé podívat se někam, ať už máme či nemáme vlastní zkušenost, a potěšit se vyprávěním i obrázky s těmi, kteří se z cesty plni dojmů a ve zdraví vrátili.

V září to byla Anežka Titěrová, která si pro večer v Kruhu připravila vyprávění z výletu po Rakousku. Nám už známé cyklistické trio – Kateřina, Anežka a Adam Titěrovi – se tentokrát vypravilo po cyklostezce v …

Celý článek →

Letní cestování v podzimním Kruhu

Tyto programy patří ke stálicím v kruhovém rozpisu a všichni se na ně těšíme. Je vždy zajímavé podívat se někam, ať už máme či nemáme vlastní zkušenost, a potěšit se vyprávěním i obrázky s těmi, kteří se z cesty plni dojmů a ve zdraví vrátili. V září to byla Anežka Titěrová, která si pro večer v Kruhu připravila vyprávění z výletu po Rakousku. Nám už známé cyklistické trio – Kateřina, Anežka a Adam Titěrovi – se tentokrát vypravilo po cyklostezce v …

Celý článek →

Den reformace v Kruhu

            Den reformace, 31. říjen, jsme si díky bratru faráři Titěrovi připomněli v Kruhu 1. listopadu 2009. Že je Martin Luther velký reformátor, to asi víme všichni, dokonce bychom v paměti z konfirmačního cvičení pár dat a základních údajů také vylovili. Přesto bylo velmi zajímavé dovědět se trochu víc o obsahu Lutherových tezí, o jeho pohnutkách, které ho vedly až k přibití 95 bodů na chrámové dveře ve  Witenbergu (31.10.1517) i o tom, co …

Celý článek →

Hosté ze spřáteleného sboru Spremberg

            Těšili jsme se na ně upřímně, vždyť k nám jezdí pravidelně co dva roky. Řada z nich opakovaně tak, jak se jezdí ke kamarádům a příbuzným, kdy už víš, kde budeš spát, jak to tam vypadá a kde je i po dvou letech možné navázat  zcela plynule na rozhovor, i když to občas zadrhává, neboť jazyková bariéra nás i dvacet let po pádu železné opony věrně provází. Ne vždy je však …

Celý článek →

Dárkování 29. 11. 2009

Všem členům sboru, přátelům a sympatizantům sdělujeme, že letošní Dárkování se uskuteční první adventní neděli, to znamená 29.11. Nejprve,  a to od  14 hod., bude možné si nabízené dárky prohlédnout a od 14:30 zahájíme program. Letos se budou podílet na programu učitelé ZUŠ Miroslav se svým hudebním vystoupením.

V pátek, 27.11., se uskuteční od 17 – 19 hod. příjem dárků v Kruhu (místnost vedle kostela).

 

Co znamená, když se řekne Dárkování v Miroslavi, již asi 8 let nazpátek? 

Znamená to vyrábění drobných i náročnějších dárečků, …

Celý článek →

Pečení perníčků – sobota 14. listopadu 2009

Pečení perníčků – sobota 14. listopadu 2009 od 9 hodin v Kruhu

Zveme všechny, především pak děti, které chtějí péct perníčky a přispět tím k Dárkování, na tradiční pečení perníčků. Dopoledne budeme péct, odpoledne zdobit. Chcete-li přijít jen na část dne, můžete. Oběd bude asi ve 12.30.

S sebou je vhodné vzít si …

Celý článek →

Sborový zájezd na Valašsko

V neděli 11. října 2009 jsme se vydali „na cestu ke kořenům“, jak by se dal s nadsázkou nazvat náš sborový zájezd, jehož cílem byla vesnice Prlov, místo odkud se do našeho sboru těsně po druhé světové válce přestěhovala celá řada bratří a sester. Usadili se na hospodářstvích po odsunutých Němcích a vytvořili tak kazatelskou stanici Troskotovice.

Vyjeli jsme v dešti a …

Celý článek →

Oboroh – poděkování sboru

Milí bratři a sestry!

Ráda bych Vám všem poděkovala, ale opravdu srdečně, za to nasazení, s nímž jste se podíleli na průběhu minulé neděli i celého víkendu. Není to samozřejmost, například, že se tolik sester seniorek, s takovou láskou a péčí, zapojí do přípravy občerstvení, i když zrovna skupina Oboroh, není pro ně to pravé ořechové. Vím, že taková neděle, spojená s obědem a celodenním občerstvením není snadná záležitost. Bylo Vás hodně, kdo jste s tím měli …

Celý článek →

Neděle Díkčinění 4. října 2009

Neděle Díkčinění 4. října 2009 a vše, co s ní souviselo patří teď už minulosti, minulosti, na niž budeme rádi a dlouho vzpomínat;  a snad i četní hosté, kteří víkend 3. až 4. 10. Miroslav navštívili. Vše začalo nabídkou skupiny Oboroh, která projevila zájem právě v tomto termínu v Miroslavi vystoupit. Po jistém váhání, zda si nákladnou akci můžeme dovolit, jsme přece jen našli řešení. Koncert zaplatili dárci – členové sboru  – a dobrovolné vstupné mohlo být …

Celý článek →

Kruh 20. a 27. září 2009

V neděli 20. září jsme v Kruhu opět, tentokrát už po čtvrté, besedovali o životě ve staré Miroslavi. Jako obvykle téma připravil a besedu vedl bratr Jaromír Šimša. Naším zájmem byla druhá světová válka a zejména její konec. Zajímavý příspěvek zazněl od bratra Vladimíra Šimši, který část války prožil zejména v Rusku a Německu, kam byl nasazen na práci. Během zimy budeme pokračovat. Jde nám zejména o uchování vzpomínek starší generace, o poznání života v našem městě a jistě také …

Celý článek →