Vánoční koncert

Vánoční koncert v Miroslavi 2010

Brněnský ekumenický sbor s komorním orchestrem

a učitelé ZUŠ Miroslav

v neděli 19.prosince v 15.30 hodin

v evangelickém kostele na Husově ulici

na programu: F.V.Kramář, J.Pachelbel, H.Schütz, J.C.Handl

a písně ze starých českých kancionálů

dobrovolné vstupné

Vánoční sborový list 2010

Vánoční sborový list 2010

Farního sboru

Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

„Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží ; a ještě nevyšlo najevo, co budeme!“ (1J 3,1-2)

Zpívejme vánoční …

Celý článek →

Charitativní adventní sbírka Dárkování

Charitativní adventní sbírka

„Dárkování“ v evangelickém kostele

první adventní neděli 28.listopadu 2010 v 15°° hodin

Celkem jste darovali 25.800,-Kč

7.000,-Kč na Adopci na dálku, kde podporujeme vzdělání Marie Namutebi z Ugandy

12.800,-Kč doplnění sociálního fondu, ze kterého byla poskytnuta pomoc rodinám z Frýdlantu, Dolní Řasnice a okolí, které byly vážně postiženy záplavami

6.000,-Kč Domovu odpočinku ve stáří v Myslibořicích na …

Celý článek →

Výtěžek Dárkování

Charitativní adventní sbírka

„Dárkování“ v evangelickém kostele

první adventní neděli 28.listopadu 2010 v 15°° hodin

Celkem jste darovali 25.800,-Kč

         7.000,-Kč na Adopci na dálku,kde podporujeme vzdělání Marie Namutebi z Ugandy

Celý článek →

Namutebi Maria – naše nově adoptovaná dívka z Ugandy

http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/MariaNamutebi#

 Maria je veselá dívka s hezkým úsměvem. Je společenská, nebojí se komunikovat a dokáže se vyjádřit. Ve škole je aktivní a snaží se odpovídat na všechny otázky učitele. Každé ráno vstává velmi brzy, aby stihla všechny povinnosti doma a nezameškala výuku.       

Věk: 9 let

Rodiče: oba

Sourozenci: 2

Škola: ZŠ St. Mary

Chce být: učitelkou

Zájmy: skákání přes provaz

Rodina o sedmi …

Celý článek →

Mládež v Moravči

Mládežnické podzimní prázdniny v Moravči u bývalého vikáře v Miroslavi Daniele Matějky

Vyjeli jsme ve středu po poledni a večer jsme dojížděli autem posledních pár kilometrů do Moravče. Kolem fary to vypadalo jako kdyby nasněžilo, právě ji zateplují, proto se všude válejí polystyrenové kuličky. Ve čtvrtek se konala sborová Drakiáda. Dopoledne jsme vyráběli draky a po sborovém obědě jsme s nimi šli běhat na louku. Skoro nefoukalo, a tak žádný ve vzduchu dlouho nevydržel. Další dny jsme pomohli Danovi přesunout dřevo na topení do …

Celý článek →

Pozvánka na Dárkování

Farní sbor ČCE v Miroslavi

Vás zve na

DÁRKOVÁNÍ

s doprovodným programem

28.11. 2010 od 15 hod.

do evangelického kostela v Miroslavi,

zahájení prohlídky dárků bude dopoledne po bohoslužbách a

Celý článek →

Setkání maminek s dětmi v novém školním roce

V našem sboru se schází skupinka maminek s malými dětmi (0-3 roky). Schůzky se konají jednou za čtrnáct dní vždy u někoho doma. V tomto školním roce probíráme s bratrem farářem Titěrou katechismus Jiřího Grubera „Otázky a odpovědi“ (Kalich 2004). Velice si ceníme možnosti mluvit o základních otázkách své víry i o tom, jak se naše víra odráží v běžném životě a každodenních starostech. Rozhovor, ať už o víře nebo o obyčejných tématech všedního dne je základem našich setkávání. …

Celý článek →

Plánované akce mládeže

Nejsme sice mládeží přespříliš početnou, zato jsme ale docela aktivní.

O podzimních prázdninách vyrážíme do Moravče za naším bývalým vikářem Danem Matějkou. Program pobytu ještě není úplně kompletní, jisté ale je, že svoje síly porovnáme v kuchyni.

V listopadu pořádá SOM (seniorátní odbor mládeže) brněnského seniorátu podzimní školku mládeže v Boskovicích, nazvanou „Život je krásný“, kam se skupina mládeže chystá. Můžeme se těšit na vážný, ale i zábavný program. Hlavním přednášejícím je Ondřej Kolář, farář ve sboru Brno II.

Poslední dny letošního roku a …

Celý článek →

Nejen o Sjezdu (nejen) evangelické mládeže

Ve Svitavách se ve dnech 24. – 29. října konal jubilejní dvacátý sjezd mládeže. Z našeho sboru se ho zúčastnila pětičlenná skupina mládežníků. Program byl (jako každý rok) nabitý a pestrý. Účastníci se mohli vybírat z nesčetného množství přednášek, dílen, sportovních aktivit, pěveckých či modlitebních ztišení. Celé sjezdové dění se neslo pod názvem „Zbořené chrámy“ a vyvrcholilo nedělní bohoslužbou s Večeří páně, při které byla Marie Medková slavnostně instalována farářkou mládeže.

http://sjezd-mladeze.evangnet.cz/sjezdy/svitavy-2010/svitavy-program

 

Plánované akce mládeže

 

Nejsme sice mládeží přespříliš početnou, zato jsme ale docela aktivní.

O …

Celý článek →

Školka na Blažkově

Postřehy ze školky Pátek

Ti kdo chtěli jet společně vlakem z Brna se dostavili v 16:40 do vestibulu hlavního nádraží. Nakonec nás bylo: 4 miroslaváci ku třem od jinud. Při výstupu z vlaku nás přivítaly mračna a než jsme došli pod střechu začalo pršet a do minuty byl slejvák. Na nádraží jsme se setkali s ostatními. Naštěstí někdo vytušil, že to nebude trvat věčně a tak jsme chvíli počkali a už jen při slabém dešti jsme nastrkali všechny batohy do auta. Na …

Celý článek →

SBOROVÝ LIST vydaný k neděli Díkůvzdání 2010

SBOROVÝ LIST

Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

vydaný k neděli Díkůvzdání 2010

Díkůvzdání  (Žalm 34)

Na podzim se v amerických rodinách slavívá Den díkůvzdání. Rodina se širším příbuzenstvem se sesedne kolem stolu, na němž trůní nadívaný krocan s kukuřičným chlebem a dýňový koláč. Ale dříve než se pustí do jídla, poděkují stolovníci Bohu i lidem okolo. Každý se snaží vzpomenout si na něco z minulého roku, zač by mohl někomu poděkovat. To je Den díkůvzdání.

Dovedu si představit, že vše může být jen pouhým zvykem, povrchním …

Celý článek →

Návštěva z Recklinghausenu

           V letošním roce už po desáté přijeli do našeho sboru studenti a studentky z Alexander-Hegemann-Schule, sociálně-pedagogické školy v Recklinghausenu (Německo).

Důvodem je jako obvykle pracovní návštěva na židovském hřbitově, která je jednou z nabídek jejich Dnů duchovního soustředění. Studenti před příjezdem navštíví Terezín, židovské památky v Praze a pak nám přijedou pomoci s údržbou zeleně na hřbitově. Mládež pod vedením pedagogů – Katrin Adler a Karl-Heinz Jostmaier …

Celý článek →

Byli jsme na Blažkově

Letos už po třicáté šesté! Za dny, které jsme mohli společně na rodinné rekreaci prožít, jsme velmi vděčni – nejen my Miroslavští, ale také naši blízcí a přátelé celého sboru. A tak není divu, že i letos se sešli také i ti, kteří jezdí na Blažkov „od plínek“, tentokrát už i se svými dětmi. Myslím, že to mluví samo za sebe.

Téma DUHA (jako znamení Boží milosti …

Celý článek →

Návštěva spřáteleného sboru ve Spremberku

Do německého města Spremberg, zvaného „Perla Lužice“, jsme se vypravili čtyřmi auty. Přijali jsme pozvání spřáteleného sboru, jehož členové Miroslav navštěvují každé dva roky a pomáhají s údržbou židovského hřbitova. Rádi jsme se zúčastnili sborového odpoledne, v jehož rámci bylo také vystoupení spojeného německo-českého pěveckého sboru. Přijetí bylo velmi přátelské, pohoštění bohaté, program různorodý a zajímavý. Setkání s přáteli v jejich mateřském sboru bylo radostné pro obě strany; i přes drobné zádrhele způsobené jazykovou bariérou …

Celý článek →