Rubriky
Dění ve sboru

Koncert Znojemského komorního orchestru

V neděli 21. června 2009, v první letní den a současně v Evropský den hudby, jsme měli vzácnou možnost přivítat v našem kostele opět Znojemský komorní orchestr řízený Willi Türkem. Jejich vystoupení bylo v podstatě generální zkouškou na večerní koncert na znojemském hradě.

Velmi si vážíme skutečnosti, že znojemští hudebníci k nám rádi přijedou, že je jim atmosféra a akustika našeho kostela příjemná, že se jim zkrátka u nás dobře hraje. O to víc mě mrzí, že nás posluchačů bylo tentokrát žalostně málo. Přesto pan Türk po koncertě sám nabídl výhled do budoucna – koncert v adventu. Doufejme, že v předvánočním období nás bude v kostele o hodně víc. Už teď si třetí nebo čtvrtou adventní neděli na jejich vystoupení rezervujme!

Program koncertu: W.A.Mozart: Sonate in F (ZKO), G.B.Bononcini: Per la Gloria, E.H.Grieg: Tys láska má (zpěv Z. Doležal, klavírní doprovod D.Türková), J.S.Bach: Koncert pro dvoje housle a smyčce, BWV 1060 (sólisté M. Krčálová a M. Filip, ZKO), J. Haydn: Die Verzweiflung, Die Landlust (zpěv P. Zástěrová, kl. doprovod D. Türková), A. Dvořák: O sanktissima, op. 19a (zpěv P. Zástěrová a Z. Doležal, kl. doprovod D. Türková), F. Mendelssohn-Bartholdy: Sinfonia č. 10 (ZKO).

Lia Ryšavá

Rubriky
Dění ve sboru

Zájezd z Krouny

V neděli 21. června 2009 nás navštívili bratři sestry z evangelického sboru v Krouně.
Přijel jich opravdu plný autobus – 45 osob – takže nás byl po dlouhé době plný kostel. Byli jsme rádi, že této příležitosti využili také naši domácí z kazatelských stanic v Moravském Krumlově a Litobratřicích a na dopolední bohoslužby přijeli do Miroslavi. Také mládež ze seniorátu, která u nás v sobotu hrála volejbal, zaplnila dubové lavice a podílela se na bohoslužbách společně s naší mládeží zpěvem jedné písně ze Svítá. S našimi hosty jsme pobesedovali v Kruhu, samozřejmě s pohoštěním, za které sluší poděkovat ochotným sestrám. I při této příležitosti jsme znovu radovali z krásně opraveného Kruhu a funkční kuchyňky.
Zájezd Krouny vedl bratr farář David Sedláček, náš bývalý vikář. Rádi jsme se setkali s ním a s celou jeho rodinou. Moc nás potěšilo, že cílem jeho zájezdu byl právě sbor, kde sbíral své první farářské zkušenosti. Vzhledem k této skutečnosti se od krounských našemu faráři i sboru dostalo uznání.
Naši hosté pokračovali před polednem do Moravského Krumlova zhlédnout Slovanskou epopej Alfonse Muchy a po té do Znojma. Věříme, že se jim na jižní Moravě líbilo a že dobře dojeli domů.

Lia Ryšavá

Rubriky
Dění ve sboru

Blažkov 2009

Termín rodinného pobytu na Blažkově nám byl letos přidělen od 22.6. – 29.6. 2009.

Nicméně tento netradiční týden nezpůsobil menší zájem o prázdninové setkání, v nám tak známém koutu Českomoravské vysočiny. Kapacita střediska je již  v tyto dny zaplněna zejména dětmi, mládežníky, rodiči, ale také několika babičkami z našeho sboru. O pobyt projevili opětovně naši přátelé, kteří s Miroslaváky jezdí  na Blažkov po mnoho let, a také další, kteří mají za sebou zkušenost jednoho či dvou pobytů.

Začíná se rýsovat i tradiční téma, které se odráží v náplni skupinek, večerů, večerníčků pro děti, a mnohdy i pobožností. O čem se, s dětmi letos na Blažkově, více dozvíme?

Nebude to středověk, jako loni, ani téma z přírody, jako dříve.

Budou to církve, z jejichž členy se můžeme kdykoli, nebo zřídka setkat, případně  ekumena.

Počítáme se čtyřmi dny, naplněnými klasickým programem, pobožnostmi, povinnostmi,  skupinkami a sportovním vyžitím. S nedělními bohoslužbami a odpolední procházkou či výletem. A jedním celodenním, či půldenním výletem a olympiádou (ještě v jednání).

Další přípravné setkání nás čeká ještě před prázdninami 23.6. v podvečer.

Iva Ryšavá

Rubriky
Dění ve sboru Mládež

Volejbal 20.6. 2009

Zveme všechny, kteří si chtějí zahrát volejbal na 20. června od 14:30 do Miroslavi. Hrát budeme na volejbalovém hřišti pod Markovým kopcem, v případě ošklivého počasí v tělocvičně. S sebou si proto vezměte boty s bílou podrážkou.
Svoji účast na volejbale potvrďte na adrese: email(‚aninka.ferova‘, ‚seznam.cz‘);aninka.ferovaseznam.cz, sem můžete psát i případné dotazy.

TĚŠÍME SE!

Rubriky
Dění ve sboru

Svatodušní neděle

Neděle svatodušní, 31. května 2009, byla sváteční nejen svým vlastním původním významem a dopolední slavností konfirmace, ale také odpoledním Svatodušním koncertem. Našimi hosty byli varhaník Mg.A. David Postránecký a zpěvačka Marie Švédová z Brna. Vyslechli jsme bravurně přednesenou známou Fantasii a fugu g moll J.S.Bacha a Preludium a fugu na B-A-C-H F. Liszta, vroucí Modlitbu G.F.Händela a jímavé Panis angelicus C. Francka či Gounodovo Ave Maria a O salutaris hostia A. Strébla. Varhanní skladby Carillon de Westminster od L. Vierneho a Slukova Cesta ticha byly pro většinu posluchačů neznámé, ale David Postránecký je přednesl tak, že na ně jistě dlouho nezapomeneme. Stejně jako na jeho Improvizaci na duchovní píseň, která se zrodila až o svatodušním odpoledni v našem kostele – kdykoliv budeme zpívat píseň Stvoř srdce čisté, Bože mi, vzpomeneme si na tento hluboký zážitek.

Lia Ryšavá

Rubriky
Dění ve sboru

Nanebevstoupení Páně a představení konfirmandů

Ve čtvrtek 21. května 2009, v den Nanebevstoupení Páně, se v zaplněném Kruhu konalo představení konfirmandů sboru. Po krátké nešporní pobožnosti nám bratr farář Ondřej Titěra představil letošní konfirmandy – Zuzanu Ryšavou, Tomáše Němce a Markétu Ryšavou. Zuzanu a Markétu dobře známe, ony také dobře znají dění v Kruhu i přítomné. Pro Tomáše, který je z kazatelské stanice Moravský Krumlov, bylo prostředí téměř cizí. Všichni tři při rozhovoru s bratrem farářem sobě i nám posluchačům dokázali, že konfirmační přípravu vzali vážně a že ji nepromarnili. Jejich odpovědi byly plynulé a bylo zřetelné, že vědí, co říkají, že tomu rozumí, že to není jen naučený text. Škoda jen, že ne všichni v Kruhu dobře slyšeli. Konfirmandi neměli mikrofon, a tak jejich jemné hlásky, byť se i snažili mluvit hlasitě, občas nedolehly až do zadních řad. Jistě poučení pro příště. Na závěr konfirmandy povzdudil bratr kurátor Jiří Doubrava a všechny nás pozval ke svátečním svatodušním bohoslužbám 31. května 2009, kdy bude také slavnost konfirmace a vysluhování Večeře Páně.

Lia Ryšavá

Rubriky
Dění ve sboru

Koncert 31. 5. 2009

VARHANNÍ  KONCERT

v evangelickém kostele v Miroslavi

v neděli 31.května 2009 v 16°° hodin

hraje mj. varhaník na Petrově v Brně

MgA. David POSTRÁNECKÝ

zpívá Marie ŠVÉDOVÁ z Brna

Dobrovolné vstupné    

          

Program koncertu:

Johann Sebastian Bach (1685-1750):

Fantasie a fuga g moll, BWV 542

Chorál „Ach bleib bei uns,Herr Jesu Christ“, BWV 649

Georg Friedrich Händel (1685-1759):

Modlitba

Franz Liszt (1811-1886):

Preludium a fuga na B-A-C-H

César Franck (1822-1890):

Panis angelicus

Charles Gounod (1818-1893):

Ave Maria

Alois Strébl (1837-1906):

O salutaris hostia

Louis Vierne (1870-1937):

Carillon de Westminster

Luboš Sluka (1928):

Cesta ticha (z Cest pro varhany)

David Postránecký (1975):

Improvizace na duchovní píseň

MgA. David Postránecký studoval na brněnské konzervatoři varhany u D. Horákové, improvizaci u F. Kolavíka, kompozici u P. Nováka-Zemka a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně varhany u prof. A. Veselé, improvizaci u K.Pokory, kompozici u doc. F. Emmerta. Účastnil se několika mezinárodních soutěží a mistrovských kurzů v interpretaci i improvizaci (P.van Dyke, W.Seifen, H. Haselböck, L.Mallie, T.A.Nowak). Získal čestné uznání na Mezinárodní varhanní soutěži (Brno 1997), je vítězem celostátní soutěže ve varhanní improvizaci (Opava 1998) a finalistou mezinárodní prestižní soutěže v improvizaci (Holandsko, Haarlem 2000). Kromě ČR koncertoval v Německu, Rakousku, Slovensku, Litvě a Francii. Pedagogicky působí na církevní konzervatoři v Opavě a Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Je lektorem varhanní improvizace na kurzech jednoty MUSICA SACRA, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku

Marie Švédová vystudovala SPŠE, 10 let navštěvovala soukromé hodiny zpěvu u prof. Hany Krejčí. 16 let působila ve sboru Janáčkova divadla v Brně. Jako sólistka vystupovala kromě ČR i v Itálii, Francii a Španělsku.

Rubriky
Dění ve sboru

Výlet dětí nedělní školy s rodiči do Moravského Krasu a Boskovic

Je to již tradice, že pro děti z nedělní školy a jejich rodiče, bývá každoročně pořádán společný výlet. A to buď jednodenní, nebo víkendový s přespáním v nějaké jednoduše zařízené, levnější  ubytovně, či faře, aby se mohli účastnit všichni ze sboru, kteří mají zájem o společný pobyt, zážitky a sdílení.

Nádherné počasí nás provázelo po celý prodloužený víkend od 1.5.- 3.5. v Moravském Krasu i v Boskovicích.

Někteří využili volného dne navíc a v ubytovně ve Křtinách se sešli v pátek kolem poledne, aby si odpoledne prohlédli okolí na kole. Po 27 km, kolem Jedovnických rybníků, Rudického propadání a větrného mlýna jsme se sešli s dalšími v Arboretu Křtiny, založeného v roce 1928. V arboretu je spousty zajímavých a různě starých dřevin, jen u většiny jsme nenašli české názvy, což způsobilo, že jsme se nepoučili, ale jen prošli pěkným parkem, doplněným dřevěnými sochami a sousošími, které vytvořili studenti Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně při pořádaných sochařských sympóziích. Na jednoduchou večeři nás opět přibylo. První noc v ubytovně, kde bylo všechno slyšet, spalo 25 rodičů a dětí nejen z Miroslavi.

V sobotu, po skvělých buchtách, jsme se sekanou, chleby a pitím vyjeli auty na sraz s dalšími ke Skalnímu mlýnu, kde nám všem Bednaříkovi objednali vstupenky do Punkevní jeskyně. K samotné jeskyni bylo ještě pěšky, či vláčkem, asi 2 km. Sešla se nás ohromná skupina – 54 dospělých a dětí (nejen z Miroslavi). Navlékli jsme se do teplých mikin a bund, přes to mnozí v  8,5° C po dobu prohlídky jeskyně hodně prochladli. Venku pofukoval chladný vítr a slunce se do údolí, ač bylo poledne, dostalo jen místy. Najedli jsme se, a pak vyrazili na procházku údolím a na vyhlídky nad propastí Macocha. Nižší – 90m. nad hladinou jezírka v propasti, vyšší 134m. Nahoře jsme se opět všichni sešli, jelikož s dětmi jde každý jiným tempem. Odtud, po společné fotografii a posilnění zmrzlinami či jinými dobrotami jsme směřovali zpět na parkoviště, před tím jsme se však rozloučili s těmi, kteří si pobyt v těchto končinách neprodloužili do dalšího dne.

Před hlavním bodem večera, totiž buřťákem, byl ještě čas na prohlídku poutního kostela ve Křtinách (http://krtiny.katolik.cz/index.php), postaveného podle návrhu architekta Giovanni Santiniho. Vyslechli jsme si také zdejší zvonohru.  (http://krtiny.katolik.cz/index.php?page=/soucasnost/zvonohra_komentar )

V neděli v  Boskovicích kázal br. farář Rozbořil, a děti šly do nedělky s Martou Zikmundovou, manželkou zdejšího faráře, který tuto neděli měl službu mimo sbor. Na Večeři Páně ( každou první neděli v měsíci ) se k nám vrátily a každé dítě zvlášť přijalo požehnání od br. faráře.

Po výborném občerstvení v sálku kostela, a vyslechnutí historie sboru, jsme si šli prohlédnout bývalou Synagogu (http://www.boskovice.cz/index.php?page=temata/pamatky_historie_muzeum/zidy/zidy-syn), židovskou rituální očistnou lázeň „mikve“ a židovský hřbitov, zbytky, které se zachovaly po jednom ze čtyř největších ghett v naší republice.

Ačkoli někteří v tomto koutě naší země byli již po několikáté, někteří poprvé ( a tím nemyslím jen malé děti), okolní příroda se skalními útvary a jeskyněmi nás nadchla tak, že bychom se tam rádi zase někdy vrátili, na čemž jsme se my rodiče, při závěrečném posezení u kávy, shodli.

Děkuji Bednaříkům za nápad i za to, že na sebe vzali tíhu realizace tohoto výletu.

Iva Ryšavá

Fotografie z akce na:

http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/VyletDetiNSSRodiciDoMorKrasuABoskovic#

Rubriky
Dění ve sboru

Ekumenické bohoslužby v Hostěradicích

V neděli 3. května 2009 se nekonaly tradiční nešpory a Kruh, neboť jsme byli pozváni P. Josefem Dvořákem k ekumenickým bohoslužbám do kostela sv. Kunhuty v Hostěradicích. V zaplněné boční lodi jsme společně zpívali známé písně, četli z bible a modlili se. Bohoslužby zahájil místní farář J. Dvořák, modlitbou posloužil miroslavský kněz P. Pavel Merta. Kázal náš farář Ondřej Titěr na text z evangelia Janova (Jan 21, 15-23) – Ježíš se třikrát ptá Šimona Petra, zda ho miluje, pověřuje ho, aby pásl jeho ovce a následoval ho. Slovy „To není tvá věc,“ Šimona Petra i nás zbavuje zbytečných starostí o to, co se kdy s kým stane nebo nestane. Společenství při tomto ekumenickém nešporu bylo potěšující, jsme za ně vděčni a těšíme se, že se s katolickými bratřími a sestrami znovu sejdeme ať už u nás, nebo v katolickém kostele v Hostěradicích či v Miroslavi.

Lia Ryšavá

Rubriky
Dění ve sboru

Z Egypta do zaslíbené země

Víkend pořádaný mládeží pro děti z nedělní školy.

Mládež se ujala velmi zajímavého nápadu – uspořádat víkend s dětmi z nedělky. Bylo jasné, že by to nebylo ono, kdyby se všichni museli vracet domů na noc a zcela nemožné pro přespolní. Proto jsme  využili prostoru Kruhu, kde první noc spalo 18 dětí a druhou noc 21 + někteří mládežníci. Jak jsme se vešli? No, každý večer jsme složili a odnesli všechny stoly a židle, položili na zem matrace a karimatky, na ně spacáky a po hygieně nad kanálem jsme do nich hupsli . Poslechli si pohádku a spali. Jak jsme zjistili, děti velmi brzy vstávají ( k lítosti některých). Už v 6 hodin ráno si začaly povídat. Chápu, že to byl pro mnohé zážitek, spát bez rodičů spolu s  tolika kamarády.

Hrami, pobožnostmi a skvělými scénkami jsme procházeli příběhem Vyjití Izraelců z Egypta a putování po poušti. Zažili jsme otročení v Egyptě, symbolické večeření beránka , pomazání dveří krví, projití mořem, putování po poušti; k snídani manu (buchty), k obědu křepelky (museli jsme nachtytat), obdržení desatera, samozřejmě, že ani na tele se nezapomnělo. Společný víkend uzavřely nedělní bohoslužby s dětmi a oběd v Kruhu i s dospělými.

Poděkování

 • Terezce za hlavní nápad a největší přípravu akce
 • Anince za pobožnosti
 • Jendovi za hlavní roli Mojžíše
 • Jirkovi za čtení pohádky na dobrou noc, zajištění techniky při promítání a zlaté tele
 • Radkovi za zajištění techniky při promítání, doprovázení písně s dětmi a ohnivý keř
 • Zuzce za pomoc s nejmenšími
 • Anince a Ivči za přípravu jídel
 • tetě Evě za křepelky
 • paní farářové za večeři
 • babičkám, maminkám a dalším za skvělé buchty a pomazánky
 • Bednaříkům za zprostředkování matrací na spaní
 • celé mládeži za trpělivost, obětavost a přípravu her
 • dětem, že nakonec vždycky poslechly

Článek a popisky k fotografiím z akce na

http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/ZEgyptaDoZaslibeneZeme#

napsala Markéta Ryšavá, konfirmandka, tedy ani klasický nedělkáč, ani mládežník.

Rubriky
Dění ve sboru

Ohlédnutí za rokem 2008

Výstava fotografií ze sborových akcí a aktivit za rok 2008

Již druhým rokem se uskutečnilo vzpomínání za uplynulým rokem prostřednictvím fotografií, které poskytli členové sboru. Za poskytnutí momentek, děkuji zejména Lie Ryšavé, Jarce Šimšové, Jarovi Svobodovi, Jindrovi Machovi, Erikovi Schwarzbachovi, Bednaříkům, Jiřímu Doubravovi, Anně Férové a bratru faráři.

Na šesti panelech si snímky mohl prohlédnout každý návštěvník našeho kostela od neděle 22.3., kdy bylo sborové shromáždění, přes Velikonoce až po neděli 19.4., kdy se konala sborová neděle.

Z  celosborových akcí: 

 • – sborové shromáždění 9.3.
 • – sborová neděle  20.4.
 • – seniorátní sborová neděle  25.5.
 • – bohoslužby  v Troskotovicích 13.8.
 • – sborová dovolená na Blažkově  16.8. – 23.8.
 • – bohoslužby v Bohuticích 14.9.
 • – poslední neděle s vikářem Danielem Matějkou 14.9.
 • – křest Adélky Machové  12.10.
 • – křest Evy Suché  14.12.
 • – svatba Pražanových 12.10.
 • – sborový zájezd s instalací faráře D. Matějky
 •    v Moravči 26.10.
 • – návštěvy „na kazatelně“  – Ctirad Novák   a Jana Kalusová
 • – koncert  Brněnský ekumenický sboreček 20.1.
 • – zpívání s celocírkevním kantorem Morawetzem 11.5.
 • – červnový koncert z „vlastních zdrojů“ 8.6.
 • – program v Kruhu – beseda „jak se žilo na Václavově“ 4.5.
 • – Dárkování  – hosté 30.1.
 • – brigády – provzdušňování základů kvůli
 •     vlhkosti, montáž přístřešku nade dveřmi na faru

Z dění nedělní školy:

 • – výlet  nedělní školy   22.6.
 • – poslední nedělní škola ve škol. roce 2007/08
 • – perníčky na Dárkování 17.11.
 • – vánoční bohoslužby 21.12. + zkouška v sobotu
 • – společné další aktivity dětí z nedělky („malé“ čarodějnice 30.4., „evangelický Mikuláš   5.12.“)
 • – příprava triček pro děti 16.12. 

Z aktivit mládeže:

 • – mládežnické bohoslužby na Štěpána
 • – jarní školka ve Vanovicích
 • – podzimní školka v Rovečném
 • – lesní brigáda na Kunvaldě v červenci
 • – jarní výlet na Mohylu míru

 Seniorky:

 • – návštěva u Brožků v Horních Dunajovicích 15.4.
 • – setkávání – např. 29.4.
 • – Blažkov – pobyt
 • – pečení perníčků pro děti 

Různé:

 • – brigáda na židovském hřbitově, spolu se studenty z Recklinghausenu –  květen
 • – slavnost starých brambor na Třináctkách 23.8.
 • – podzimní návštěva z Glösa
 • – letecký pohled na Miroslav a evang. kostel
 • – naše sestry v Myslibořicích (leden 2009) Marta Dočkalová, Antonie Dobrovolná a Marie Ryšavá

 

Fotografie z některých uvedených akcí jsou vystaveny i na internetové adrese: http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/

Využívejme prostředků vymoženosti doby k uchovávání vzpomínek pro širší okruh lidí.

A buďme vděčni.

Iva Ryšavá

Rubriky
Dění ve sboru

Pozvání k setkání po bohoslužbách 19.4.

Ráda bych Vás co nejsrdečněji pozvala na příští neděli, 19.4.2009, po bohoslužbách, po ukočení sborového pobytu dětí s mládeží, na posezní v Kruhu. Kromě kávy a čaje se můžete těšit na promítání videozáznamu, který pořídil Martin Ryšavý na loni na Blažkově. Děti se s námi mohou také podělit o své zážitky z víkendu.

Všechny Vás taky zveme i na lehčí studený oběd (saláty, pečivo), takže nebudete muset spěchat domů. K obědu se nemusíte přihlašovat.

Budeme rádi, když využijte příležitosti k setkání a popovídání s ostatními členy sboru. Zváni jsou opravdu všichni.

Pokud by někdo z Vás ještě rád vypomohl s přípravou oběda, prosím ozvěte se mi po bohoslužbách.

Děkuji

Daniela Bednaříková

Rubriky
Dění ve sboru

Rozloučení s Vlastimilem Ryšavým

Rozloučení s Vlastimilem Ryšavým

V sobotu 4. dubna 2009 jsme se za velké účasti široké rodiny a přátel rozloučili s významným členem Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Miroslavi. Pohřební bohoslužby se konaly v zaplněném kostele, poté se odebral smuteční průvod na hřbitov k rodinnému hrobu.

            Farář Ondřej Titěra založil kázání na textu z 2. Pavlovy epištoly k Timoteovi, 4. kapitoly, 7. – 8. verš: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“ Přítomní, kteří Vlastimila Ryšavého dobře znali – ať už z rodinného prostředí, jako spolupracovníka v družstvu, či ze sboru, kde byl padesát let členem staršovstva, z toho 27 let kurátorem, od svých devatenácti let až do stáří sbormistrem a varhaníkem, popřípadě jako dlouholetého člena seniorátního výboru a odboru pro vzdělávání laiků – si po přečtení biblického textu uvědomili, jak příznačná jsou tato apoštolova slova, jak dobře ilustrují život zemřelého a jak by se bránil vztáhnout je na sebe, neboť jeho výrazným povahovým rysem byla tichost, skromnost a ochota ke službě. K těmto vlastnostem však patřila, a dominovala jim, pevnost ve víře a jasné občanské a politické postoje.

            Bratr Vlastimil Ryšavý se dožil téměř 85 let a svůj celý život – kromě necelých dvou posledních let, které s manželkou Martou žili u dcery Evy na severní Moravě – prožil v Miroslavi. Zemědělství mu bylo jako profese dáno narozením do rolnické rodiny. Byl dobrým hospodářem na rodné usedlosti, později spolehlivým a pracovitým členem družstva, a také výborným sadařem. Jeho velikou láskou byla vážná hudba, své hudební nadání, kterému se jako chlapec začal věnovat pod vedením učitele Hoška (žák Leoše Janáčka), celoživotně rozvíjel. Hudbu nejen poslouchal na gramodeskách, jezdil i na koncerty, hrál na varhany, rozepisoval stovky partitur, jako sbormistr dbal na harmonii a cizeloval piana a pianissima svého pěveckého sboru.

            Bratr Vlastimil Ryšavý dobojoval svůj pozemský boj, doběhl k cíli svých dnů, zachoval svoji víru až do konce. Zemřel v plnosti dnů v době, kdy spolu se všemi křesťany očekával čas velikonoční, čas ukřižování i zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Věříme, že jeho očekávání bude naplněno.

Lia Ryšavá

Rubriky
Dění ve sboru

Hudební nešpor na Květnou neděli

Hudební nešpor 5. dubna 2009

Není-li Kruh, jsou v Miroslavi hudební nešpory. Neplatí to sice stoprocentně, ale o letošní Květné neděli tomu tak bylo. Našimi hosty byl Brněnský ekumenický sboreček, který pod vedením Luboše Rause přednesl čtrnáct vokálních skladeb renesanční a barokní duchovní tvorby. Zamyšlení, citáty z písma a modlitby pronesené Petrem Rausem sváteční atmosféru neděle Palmarum ještě umocnily. Podobně tomu bylo i s překrásným instrumentálním doprovodem, který doplnil a současně dával vyniknout kráse lidského hlasu.

            Zvolený repertoár byl výsostně velikonoční a kostel prozářený jarním sluncem přispíval ke sváteční náladě. Texty písní i úvah, hudba, prostředí kostela – to vše vedlo ke ztišení a současně otevíralo mysl posluchačů k přemýšlení především o Kristově utrpení, ale i k naději na slavné vzkříšení. Velikonoční týden v Miroslavi začal tím nejkrásnějším a současně nejniternějším způsobem. Díky.

Lia Ryšavá

Rubriky
Dění ve sboru

Pozvání k sejití po bohoslužbách

Sejití po bohoslužbách v neděli 19.dubna 2009

Srdečně zveme na posezení po bohoslužbách 19.dubna 2009.

Kromě kávy a čaje se můžete těšit na promítání filmu – videozáznamu, který pořídil Martin Ryšavý na prázdninovém sborovém pobytu na Blažkově 2008.

Bude připraven i lehčí oběd (saláty, pečivo). K obědu není třeba se předem přihlašovat.

Děti se s námi mohou podělit o zážitky z víkendu s mládeží v Kruhu.

Všichni jsou srdečně zváni!