Category Archives: Ohlášky

16. listopadu 2008

– bohoslužby v kazatelské stanici(MK)
– farář je v Hraběticích (resp. v Jevišovce)
– odpoledne v 16°° hodina koncert pěveckého sboru LUMÍR z Brna ; velké pozvání ; vstupné dobrovolné (ale budeme ho potřebovat na cestovné po zpěváky)
– v pondělí je státní svátek a nejsou biblické hodiny. Mohu ale pozvat všechny děti, rodiče i prarodič na devátou hodinu do Kruhu na pečení perníčků. Pondělí 9°° hodin s podobným průběhem jako loni, tedy guláše sebou. Snad se vše hned nesní a něco zbude na blížící se dárkování.
–  ve středu 15.30 konfirmační cvičení a v 17°° biblická hodina v Bohuticích ; v 19°° zkouška zpěvu
– ve čtvrtek v 19°° hodin biblická hodina s úlohou do NŠ
– v pátek ve 12°° mladší děti na faře
– v sobotu v 19°° mládež
– příští pátek a sobotu se v Praze konají slavnostní shromáždění k 90.výročí vzniku ČCE. Pestrý program nazvaný Svobodně a beze strachu bude obsahovat spoustu přednášek, panelových diskusí, výstav, zpěvu, hudby, osobních svědectví i pozdravy mnohých hostí z ekumeny i ze zahraničí. Z našeho sboru jedou do Prahy: dva Šimšovi, dva Schwarzbachovi a tři Titěrovi, kteří se budou na slavnosti podílet aktivně. O 90.výročí církve čtěte na nástěnce a v církevním tisku.
– Protože autor knihy Akce kulak, bratr Růžička se pro nemoc omluvil, nebude příští neděli program v Kruhu.
– Za dva týdny, v neděli 30.listopadu, je 1.neděle adventní, budeme při bohoslužbách slavit VP a odpoledne ve 14.30 se sejdeme k charitativní akci, zvané Dárkování. Podrobnosti jsou na nástěnce a stejný obsah mají i letáčky pod kruchtou. Vezměte si je a zkuste pozvat i Vaše známé a přátele mimo sbor. Organizátoři opět doufají, že se díky Vaší ochotě sejde dostatek dárků na podporu charitativních akcí. Myslete na to prosím.
– Pod kruchtou si můžete za jednotnou cenu  75,-  koupit knihy Na každý den 09 a Evangelické kalendáře 09, který je letos věnován Českým evangelíkům žijícím v zahraničí. Bude prodávat sestra Rut Vesecká. Je možno také objednat nástěnný kalendář na příští rok, který vydala naše církev se stejným tématem, jako je Evangelický kalendář, tedy fotografiemi a informacemi o českobratrských sborech v zahraničí. K nahlédnutí pod kruchtou.

9. listopadu 2008

Ohlášky na neděli 9.listopadu 2008

 1. srdečně vás všechny vítám,domácí i hosty
 2. bohoslužby v kazatelských stanicích v 10 hod v Mor. Krumlově a Litobratřicích, odpoledne ve 13,30 v Bohuticích
 3. dnes v 17 hod nešpor v Kruhu a povídání o ruční práci PATCHWORK připravila Pavla Ryšavá zveme,nejen sestry všeho věku,ale také bratry.
 4. Náš bratr farář slouží dnes ve sboru v Šumperku
 5. v příštím týdnu:
   • pondělí: 13.30 kluci ve Vémyslicích, 15.30 starší děti na faře
   • středa: 13.30 sestry seniorky v Kruhu,15.30konfirmační cvičení, 19 .00 ZPĚV
   • čtvrtek:9.oo maminky v Olbramovicích, 19.oo biblická hodina na faře
   • pátek : mladší děti na faře ve 12.oo
   • sobota: 19.oo mládež
   • v pondělí 17.listopadu budou maminky s dětmi péci perníčky v Kruhu od 9 hod.Již tradičně s sebou vzít bramborový guláš na oběd.Výsledek tohoto pracovního setkání budete moci ohodnotit a zakoupit na Dárkování 30.listopadu.
 1. příští neděli 16.11. v 16 hodin bude zde v kostele koncert pěveckého sboru LUMÍR z Brna. Srdečně zveme. Dobrovolné vstupné by mělo uhradit náklady na topení v kostele a cestovné zpěváků.
 2. Zároveň prosím ochotné sestry,zda by připravily na příští neděli pro zpěváky(cca 25) do Kruhu občerstvení.Můžete se u mne po bohoslužbách přihlásit. Děkujeme.
 3. Za tři týdny- 1. adventní neděli 30.listopadu ve 14.30 se uskuteční zde v kostele Dárkování !!!Podrobnosti na nástěnce a letáčky s informacemi a pozváním na toto charitativní odpoledne leží na stolečku pod kruchtou. Berte si je pod kruchtou
 4. Minulou neděli se při ohlášené sbírce na JTD vybralo a odeslalo 2197 kč.
  Velmi děkujem.
 5. V nástěnce si můžete(jako každý rok) objednat dárky z Rolničky v Soběslavi.
 6. V nástěnce čtěte dopis synodního seniora Joela Rumla sborům k chystaným oslavám 90.výročí vzniku ČCE.
 7. Od 15.10. je pronajatý sborový byt panu Filipovi Wollnerovi. Byla sepsána nájemní smlouva,která je uložena na faře. Byt je tedy obsazen do konce září roku 2009.
 8. Již jsou k dostání evangelický kalendář a čtení na každý den na rok 2009.
  cena každého výtisku je 75 kč.
 9. Děti odchází do Nš a budou si vyprávět o prchajícím Davidovi a jeho spolehnutí na Hospodina. David může radostně zpívat:Byl jsem zachráněn před svými nepřáteli.

2. listopadu 2008

Ohlášky na neděli 2.listopadu 2008
1) Přivítání
2) po bohoslužbách káva a čaj v Kruhu
3) bohoslužby v kazatelských stanicích: Moravský Krumlov, Lito, Troskotovice
4) Dnes večer není nešpor ani Kruh
5) Dnešní sbírka na Jubilejní Toleranční Dar6) V nadcházejícím týdnu:
– po: děti Vémyslice (13.30), starší děti v Miroslavi (15.15)
– stř: konf. cvič (15.30), biblická hodina v Bohuticích (17°°), zpěv (19°°)
– čt: maminky (9°°), bibl. h. na faře (19°°)
– pá: mladší děti (12°°)
– v sobotu mládež nebude, mají seniorátní sportování7) Příští neděli 9.11. :  v17°° v Kruhu Pavla Ryšavá se spec. ručními pracemi
8) Za dva týdny 16.11. v 16°° koncert brněnského pěv. sboru LUMÍR

Ohlášky měl farář Ondřej Titěra

28. září 2008

1)     Srdečně vás všechny vítám, domácí i hosty. Chceme dnes společně slavit Díkčinění a děkovat za vše, co jsme do této chvíle přijali. Bude vysluhována svatá VP a zváni jsou všichni, kdo Krista vyznávají

2)     Čtené bohoslužby se budou konat v 10 hod v Mor.Krumlově, s vysluhováním pak v Litobratřicích také v 10 hod a odpoledne ve 13.30 v Bohuticích s VP

3)     Dnešní sbírka při vycházení je celocírkevní, určena na doplnění Fondu charitativní pomoci. Vaše mimořádné dary pro sbor dávejte do kasiček na konci lavic, děkujeme za vaši obětavost

4)     K nešporu se sejdeme v 17 hod v Kruhu a potom si připomeneme ještě jednou letošní pobyt na Blažkově, a to na fotografiích a ve filmu. Prosím všechny majitele obrázků, aby je vzali s sebou

5)     V příštím týdnu:
pondělí: biblická hodina dětí ve Vémyslicích ve 13.45, v Miroslavi starší děti v 15
úterý: 13.30 sestry seniorky v Kruhu
středa: 15.30 konfirmační cvičení na faře
čtvrtek: v 19 v presbyterně zahajujeme biblické hodiny dospělých spolu s učiteli NŠ
pátek: ve 12 mladší děti na faře, v 19 zkouška zpěvu v Kruhu
v sobotu mládež nebude,většina odjíždí na sjezd do Prostějova

6)     Příští neděli chystá program do Kruhu sestra Lia Ryšavá o spisovatelce Astrid Lindgrenové a prosí všechny účastníky příštího Kruhu, aby během týdne našli a přinesli do Kruhu ty knihy A.Lindgrenové, které doma najdou. Děkuji

7)     Přihlašujte se v nástěnce na sborový zájezd 26. 10. do Moravče

8)     Vyzývám všechny přítomné presbytery  ke schůzce  hned po bohoslužbách

9)     24. září zemřel v Brně ve věku nedožitých 92 let farář ČCE a bývalý senior brněnského seniorátu Miro Nagy. Smuteční shromáždění se bude konat v sobotu 4. října v 15 hodin v Červeném kostele v Brně, sloužit bude synodní senior Joel Ruml

10)    V sobotu 11.října se bude konat v našem kostele svatební shromáždění MartyŠimšové a Františka Pražana v 15 hod

11)     Vyřizuji pozdravy od sestry Palasové z Olomouce a také od Vitky Liskové z Prahy

(ohlášky připravila Jarka Šimšová)

14. září 2008

 
Ohlášky na neděli 14.září 2008

 • Včera bylo v Blahoslavově domě v Brně pohřební shromáždění Evy Boudové, rozené Ryšavé. Základ kázání Žalm 139, 9-12
 • Po Miroslavském shromáždění budou dnes bohoslužby v kazatelské stanice: Li, MK a odpoledne v Bo
 • Protože shromáždění v Kruhu bylo mimořádně s Danem Matějkou včera navečer, dnes již nešpor ani kruh nebude
 • A protože dnes je poslední den, kdy ještě máme v Miroslavi Dana Matějku, chceme tento čas využit co nejlépe
 • Všichni jsou dnes zváni na odpolední volejbal začátek kolem půl třetí
 • Po volejbale, tedy zhruba od 17 hod. Vás Dan Matějka zve k nám na humno. Snad nám počasí dovolí ještě si popovídat a bude pro Vás připraveno i něco k snědku. Budeme rádi, když využijete této mimořádné příležitosti v hojném počtu. Doufáme, že se na chvíli budou moci zastavit i ti, kteří plánují návštěvu večerního koncertu v Mor. Krumlově

Program v příštím týdnu:

 • pondělí: 15.15 starší děti na faře
  17 hod konfirmační cvičení
 • úterý: sestry seniorky ve 13.30 v Kruhu
 • středa: zkouška zpěvu 19 hod
 • čtvrtek: kroužek NŠ ve 20 hod
 • pátek: mladší děti ve 12 hod na faře
 • sobota: 19 hod mládež

 • Příští neděle 21.9. bohoslužby v obvyklou dobu
 • V kruhu za týden Mirek Šimša O návštěvě Ukrajiny

Vzdálenější akce:

 • 28.9 Díkčinění a Večeře Páně
 • 11.10. svatba Marty Šimšové a Františka Pražana
 • Vrcholí také přípravy na sborový zájezd do Moravče 26.10.

Děkujeme všem, kteří nějak přiložili ruku k dílu při omítání přední části kostela, nejvíce však Jiřímu Doubravovi, za péči a starot o celou vysoušecí akci
V uplynulém týdnu byla pravidelná porada staršovstva

Převládaly sborové provozní záležitosti a sestavování kalendáře sborových akcí. Staršovstvo se usneslo na pravidlech využívání od zítřka prázdného sborového bytu.

Dnes odpoledne slaví výročí postavení kostela v Olešnici.
Poděkování Danu Matějkovi.