Category Archives: Ohlášky

18. ledna 2009

1)      bohoslužby v kazatelských stanicích (Moravský Krumlov a Litobratřice)
2)      Ondřej Titěra má dnes pravidelnou službu v Jevišovce
3)      po bohoslužbách jste zváni do Kruhu k besedě u čaje a kávy
4)      17°° nešpor a program v Kruhu: Hostem v Kruhu bude dr. Mirek Válka z Masarykovy university. Podělí se s námi o dojmy z cesty za Lužickými Srby, Slovany, kteří žijí na území Německa. Budou také promítány fotografie
5)      v příštím týdnu:
–         po: 13.45 bibl.h. ve Vémyslicích ; 15.15 starší děti na faře
–         út: 20°° přípravka učitelů NŠ
–         stř: 13.30 seniorky ; 15.30 konf. cvičení ; 17°° bibl.h. v Bohuticích ; 19°° zpěv
–         čt:  19°° bibl. h. na faře
–         pá: 12°° mladší děti na faře
–         so: 19°° mládež
6)       v Kruhu: Hudba našich domovů! Počítejte s účastí.
7)      z porady staršovstva:
–         projednali jsme hospodaření za 08, díky za velikou obětavost na konci roku, napnutý rozpočet, kdy jsme spláceli výměnu oken na faře, nakonec dopadl dobře, tedy v plusu. Výsledky hospodaření budou k dispozici v písemné podobě včas před VSS. Tímto Vám tedy také oznamuji zvolený termín VSS – 22.března.
–         Rut Vesecká má pro některé členy sboru připraveny podklady nutné pro daňový odpočet darů církvi a bude je osobně předávat – máte-li jakékoli dotazy nebo nejasnosti v této oblasti, obraťte se s důvěrou přímo na ni.
–         staršovstvo zahájilo proces příprav k výměně krytiny a provedení všech nutných oprav střechy nad hlavní částí kostela, plánované na r. 2010. Tato investice bude v příštím období často zmiňována v souvislosti s Vašimi  příspěvky a dary sboru. Při VSS se pokusíme předložit harmonogram kroků, které nás čekají.
–         Na zprovozněné webové adrese našeho sboru se snažíme průběžně aktualizovat informace. Najdete tam mimo jiné ohlášky, rozpis služeb a další. Máte-li nějaké příspěvky, zasílejte je prosím Ivě Ryšavé – adresa: ; Obrázky ze sborových akcí máme možnost vystavovat na veřejné části internetu a ze sborových stránek tam vedou odkazy. Pokud se někdo z Vás stane přispěvovatel, budeme samozřejmě rádi. Nezapomeňte ale při výběru fotografií na fakt, že budou k dispozici komukoli. Pokud narazíte na technické problémy, nabízím svoji pomoc, tedy přesněji mně s Ivou už se to povedlo, tak snad Vám budeme moci pomoci.
8)      myslíme na vážně nemocné bratry Emila Šimšu a Viktora Ryšavého, vyřizujeme pozdravy z Myslibořic (Marta Dočkalová., Mařenka Ryšavá, Tonči Dobrovolná.)
9)      radujeme se z narození Václava Drastíka a přejeme rodičům jen potěšení ze syna.

11. ledna 2009

1)      Bohoslužby v kazatelských stanicích (Li; MK; Bo)

2)      Odpoledne v 16°° hodin KONCERT učitelů místní ZUŠ a jejich přátel. Uslyšíme flétny, klarinet a housle v doprovodu varhan a dechový kvartet tří saxofonů a trombónu.
Srdečně zveme!!! Dobrovolným vstupným přispějete na cestovné interpretům a na vytápění kostela
.
3)      V příštím týdnu:
–         pondělí: 13.45 konfirmační příprava ve Vémyslicích ; 15.15 biblická hodina starších dětí na faře
–         úterý: plánovaná porada staršovstva v 19.30
–         středa: konfirmační cvičení v 15.30 ; zkouška zpěvu v 19.°°
–         čtvrtek: 19°° biblická hodina dospělých
–         pátek: 12°° mladší děti na faře
–         sobota: mládež v 19°°

4)      Příští neděli 18.1. jsou bohoslužby jako obvykle v 8.30, jste zváni.

5)      Myslíme na bratra Viktora Ryšavého, který je upoután na lůžko na neurologickém oddělení znojemské nemocnice.

4. ledna 2009

– přivítání sestry Martiny Kadlecové, poděkování
– kazatelské stanice dnes (Litobratřice – Kadlecová, MK – J.Mach, 14°° Troskotovice OT)
– dnes 17°° nesporní pobožnost v Kruhu + program Erik Schw. -překlad v hlubinách, zveme

– v příštím týdnu:
– pondělí: 13.45 kluci ve Vémyslicích; v 15.15 starší děti v Miroslavi
– úterý: ve 20°° přípravka učitelů NŠ !!!
– středa: 13.30 sestry seniorky ; 15.30 konfirmační cvičení ; 17°° biblická hodina v Bohuticích; 19°° zkouška zpěvu
– čtvrtek: od 9°° maminky u Sikstů v Olbramovicích; 19°° biblická hodina na faře
– pátek: 12°°mladší děti na faře
– sobota: 19°° mládež- Příští neděli 11.1.09 bohoslužby jako obvykle 8.30 (+ MK, Li, Bo)

– Odpoledne 11.1. v 16°° koncert připravený učiteli místní ZUŠ! Velmi zveme.
– poděkování všem, kdo do konce roku přispěli sboru finančně, doplatili saláry, dali vánoční dary apod.
– předplatné tisku na další pololetí Jarce Šimšové

Čtvrtá adventní neděle

Během vánočního týdne budou bohoslužby nejdříve ve středu, na Štědrý den v Jevišovce u Nováků, s vysluhování VP.
V Miroslavi se sejdeme ke svátečním  bohoslužbám s vysluhováním VP 25.12., na Boží hod vánoční, v 8.30.
Bohoslužby s vysluhováním budou také v Moravském Krumlově a Troskotovicích.
V pátek, 26.12, na Štěpána, připravuje bohoslužby mládež. V Litobratřicích a Bohuticích pak budou bohoslužby s VP.

Sbírka na Boží Hod je určena (jako každý rok) na Fond pro bohoslovce a vikariát.

Sešli jsme se dnes z celého sboru, i s bratry a sestrami z kazatelských stanic. Jsme rádi, že jste přijeli. Proto už dnes jinde bohoslužby nebudou. Chceme využít příležitosti, že jsme spolu  a že nikam nespěcháme, proto, kdo můžete přijďte na chvilku posedět do Kruhu k čaji a kávě.
Dnes odpoledne bude zde v kostele v 16°° vánoční koncert  Znojemského orchestru. Přijďte a pozvěte i své známé. Muzikanti přijedou již ve 14 hodin, bude jich 25. Prosíme ještě o pomoc s přípravou pohoštěním. Děkujeme.

Vyřizujeme pozdravy všem od sester Marty Dočkalové, Marie Ryšavé a Antonie Dobrovolné z Myslibořic a od manželů Vlastimila a Marty Ryšavých ze Zálesí.

Minulou neděli se za výrobky z Betléma a Narnie vybralo 4.070,-Kč.. Peníze byly již předány br.Jiřímu Svobodovi. Velmi děkujeme za vaši podporu.

Ne všechny zprávy jsou radostné. Ve středu zemřela sestra Marie Zbranková z Troskotovic ve věku 83 let. Pohřební rozloučení bude v úterý 23.12. ve 14°° hodin v obřadní síni v Hostěradicích.

Dětem a rodičům ještě chci říct, že během svátků nebude nedělní škola, ale sejdeme se jako obvykle příští neděli, 28.12. v nedělce.

Komu se nedostal do rukou vánoční sborový list, vezměte si na stolečku pod kruchtou.

Ještě jedno sdělení, 24. 12. 2008 v 16.50 bude mít na ČT 1 "Sváteční slovo“ synodní senior Joel Ruml.

Po bohoslužbách, při vycházení vám děti rozdají vánoční přáníčka, která vyráběly. Vezměte si je, jsou do každé rodiny, alespoň jedno. Spolu s dětmi vám chceme popřát radostné prožití nadcházejících svátečních dnů.

Teď už prosím zpěváky, kteří nám po celý Advent slouží svým zpěvem, aby přišli a zazpívali, co pro dnešní neděli připravili.

Ohlášky měla Daniela Bednaříková.

14. prosince 2008

1)      přivítání
2)      dnes křest Evy Suché (radujeme se z jejího rozhodnutí)
3)       po bohoslužbách jste zváni do Kruhu k narozeninové besedě (zve Eva Suchá)
4)      na stolech v kostele jsou výrobky klientů Diakonie v Betlémě, možno zakoupit (podrobnosti Pavla Svobodová)
5)      kazatelské stanice (Lito, MK, Bo)
6)      dnes odpoledne v 15°° varhanní koncert Hany Ryšavé-Kaslové, uslyšíme skladby autorů a autorek čtyř století, přijďte odpoledne na koncert
7)      Příští týden:-      
   po: NEBUDOU biblické hodina dětí (12.45 odjezd do Myslibořic, už je plno)-       
  (út: celý den v Troskotovicích)-       
  st: 15.30 konf. cvič; 17°° biblická h. v Bohunicích; 19°° zkouška zpěvu-     
    čt: od 9°° maminky u Suchých; biblická hodina dospělých v 19°° tentokrát mimořádně v LITOBRATŘICÍCH! – odjíždíme 18.45-   
      pá: 12°° mladší děti-     
    so: mládež 19°°
8)      Příští sobotu 20.12. od 9.30 zkouška všech dětí v kostele (víc D.Bednaříková)
9)      Příští neděli 21.12. budou společné bohoslužby celého sboru a dětskou vánoční slavností od 9°°!!! hodin.
10)  Příští neděli odpoledne v 16°° Vánoční koncert Znojemského komorního orchestru. Prosíme ochotné sestry, zda by opět mohly připravit občerstvení pro muzikanty v Kruhu, přijedou kolem 14.hodiny. Děkujeme. Na koncert pozvěte sousedy a známé, Pozvánky na vánoční koncert máte všichni na lavicích, na druhé straně rozmnožených písní. Vezměte si je a rozdávejte.
11)   Ještě si můžete zakoupit EK a NKD 09
12)  Děti jsou již v NŠ, přijdou po kázání, aby mohly být účastny křtu.

7. prosince 2008

Ohlášky na druhou adventní neděli7. prosince 2008 

Bohoslužby v kazatelských stanicích (Moravský Krumlov, Litobratřice,Troskotovice)V 17°° nešporní pobožnost, v Kruhu Vl Fér O včelách a lidech kolem nich.
V příštím týdnu pravidelné setkávání, jako obvykle.
Porada staršovstva v úterý  9.12.(19.30). Sestry seniorky pečou perníky ve středu(13.30)

Příští neděli 14.12. při bohoslužbách bude pokřtěna Eva Suchá a stane se tak údem církve Kristovy a členkou našeho sboru.Při kávě a čaji po bohoslužbách bude možno zakoupit si výrobky klientů Betléma v Kloboukách, pamatujte na možnost pomoci středisku diakonie a pořídit současně pěkný dárek.
Příští neděli odpoledne v 15°° hodin varhanní koncert Hany Ryšavé-Kaslové. Přijďte, zvěte ostatní&

Za dva týdny v neděli 21.12. dopoledne bohoslužby celého sboru s dětskou slavností od 9°° hodin!!!.
Odpoledne v 16°° vánoční koncert Znojemského komorního orchestru.
Všechny (adventní) neděle slavně slavme.
(s kázáním).

Velmi děkujeme za sbírky, které jste vykonali minulou neděli: při bohoslužbách na seniorátní Diakonii 3.733,-Kč ; dary sboru při VP 4.020,-Kč a odpolední Dárkování 22.000,-Kč pro Adopci na dálku a sociální fond sboru. Je to hodně peněz. Velmi si vážíme vaší obětavosti.
K tomu radostná zpráva, která přišla v pátek: Ajša studuje předposlední ročník střední školy.

Prosíme ty z vás, kdo jste ještě letos nezaplatili svůj pravidelný salár nebo chcete dát svůj vánoční dar, abyste to udělali. Přes všechny úspěchy našich mimořádných sbírek zůstává náš sborový pravidelný rozpočet ještě zdaleka nenaplněn. Děkujeme, že budete pamatovat i na běžný sborový provoz. 

Stále je možno zakoupit si EK 09 + NKD 09 + nástěnný kalendář 09 jsou k dispozici pod kruchtou     Za dva týdny v neděli 21.12. dopoledne bohoslužby celého sboru s dětskou slavností od 9°° hodin!!!.

Ohlášky měla Lia Ryšavá

30. listopadu 2008

 1. Dnes je 1. adventní neděle, budeme vysluhovat VP, všichni jsou zváni
 2. Sbírka dnes je na obě střediska Diakonie v brněnském seniorátu (vaše zvláštní dary při příležitosti VP do pokladniček u lavic jsou na potřeby sboru)
 3. Bohoslužby v kazatelských stanicích Litobratřice, Moravský Krumlov jako obvykle
 4. Po bohoslužbách je možná prohlídka dárků.
 5. Odpoledne zveme na charitativní akci Dárkování se sbírkou na Adopci na dálku. Od 14°° hodin prohlídka a výměna hřiven, od 14.30 zahájení s krátkým programem. Během vybírání dárků bude promítán film o činnosti organizace Humanita pro Afriku, který letos natočila v Guinei Alena Chládková. Tato organizace patří v  k těm, kteří realizují sponzorování dětí v rozvojových zemích. Bude připraveno občerstvení v Kruhu. Přijďte všichni, pozvěte sousedy. Děkujeme přispěvatelům i organizátorům.
 6. Dárkování se poprvé uskutečnilo v Kruhu v roce 2002. V roce 2004 bylo přesunuto do prostor kostela a od té doby se koná v podobném duchu až do dnes. Rádi bychom přivítali nové podněty a názory jak pokračovat v dalších letech. Proto vyzýváme všechny ty, kteří mají nějaké nápady a zájem o věc, jak oživit napříště tuto akci, aby přišli tuto středu 3.12. v 18hod. do Kruhu.
 7. Za týden, 7.prosince program v Kruhu Vlastík Fér,
 8. Za dva týdny, v neděli 14.prosince bude v 15°° hodin varhanní koncert Hany Ryšavé- Kaslové
 9. Za tři týdny, čtvrtou adventní neděli 21.prosince při společné sborové vánoční slavnosti budou mít hlavní zvěstování dopoledne naše děti, odpoledne v 16°° bude koncert Znojemského komorního orchestru.
 • pondělí: biblické hodiny dětí ve Vémyslicích a od 15.15 v Miroslavi na faře
 • středa: 15.30 konfirmační cvičení; 17°° biblická hodina v Bohunicích; v 19°° zpěv
 • čtvrtek: od 9°° maminky u Bednaříků; 19°° biblická hodina pro dospělé na faře
 • pátek: 12°° biblická hodina mladších dětí

 Intr: Iz 40,9-10kj P  265 (7x)Modlitba & Čtení: Mt 25,1-13 kj P 273 (4x)Ohláškykj P  262 v.1.8 (2x)& Kázání: Zj 22, 13-20 kj P 360 (3x)Vysluhování VPkj P při VP 267 (10x) ; 264 (7x)pěvecký sbor Prociť, prociť, zanech spaníModlitba + MP& Poslání: Jk 5, 7-11Požehnání: kj P 371 v.3,4 (2x)Pořad bohoslužeb neděle 30.listopadu 08—————————————————————————-

23. listopadu 2008

Bohoslužby v kazatelských stanicích (Litobratřice, Moravský Krumlov, Bohutice)

Dnes NEBUDE nešpor ani program v Kruhu 

Ve všech sborech ČCE se dnes připomíná 90. výročí vzniku naší církve.
Zpívali jsme a ještě budeme zpívat písně, které dnes znějí i v jiných
sborech k Boží chvále a k jednotě Božího lidu. Stejnými slovy jsme zahájili
dnešní bohoslužby a také jsme se všichni připojili k jedné modlitbě.
Připomínáme si toto jubileum proto, že za dílo ČCE jsme vděčni, chceme v něm
pokračovat a odkaz našich předků odevzdat i našim potomkům. 17. prosince
1918 vydal Generální sněm českých evangelických církví v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku prohlášení, v němž stojí:
"Po stošedesátiletém pronásledování českých církví husitských byly
pozůstatkům jejich tolerančním patentem z r. 1781oktrojovány konfese
augsburská a helvetská. Avšak české evangelické církve vždy živě si byly
vědomy, že vznikly z reformace české, z církve podobojí a Jednoty bratrské.
Také z ducha jich stále byly živy. A proto nyní, kdy se navrátila českému
národu vláda věcí jeho, obě církve evangelické, augspurského i helvetského
vyznání, na svém generálním sněmu v Praze 17. prosince 1918 usnášejí
jednomyslně a slavnostně, že po třistaletém násilném odtržení od svých otců
vracejí se k nim a navazují znovu zjevně na českou reformaci husitskou a na
církve podobojí a Jednotu bratrskou.
Majíce pak obě jeden původ, po příkladu těchto církví otcovských a dle
odkazu J. A. Komenského v "Kšaftu“ slučují se
a prohlašují se za církev jednotnou".

V příštím týdnu:

 • pondělí: kluci ve Vémyslicích 13.30 ; biblická hodina starších dětí na faře v 15.15 hodin
 • středa: sestry seniorky ve 13.30 v Kruhu; konf. cvičení v 15.30 ; zkouška zpěvu v 19°°
 • čtvrtek: biblická hodina dospělých v 19°° hodin
 • pátek: mladší děti ve 12°° hodin
 • v sobotu v 19°° se sejde mládež
 1. Příští sobotu se v Brně Loosově sále Blahoslavova domu koná od 8°° hodin 2. zasedání 39.konventu brněnského seniorátu. Delegáty našeho sobru jsou, kromě br.fr., také br.kurátor Doubrava a sestra Jarka Šimková. O jednání a usneseních konventu budete informováni.
 2. Příští nedělí 30.listopadu začíná období nového církevního roku. Bude první neděle adventní. V našem sboru bude tedy za týden při bohoslužbách vysluhována svatá večeře Páně. Prosím, počítejte s tím. Dopolední sbírka bude určena pro obě seniorátní střediska Diakonice (v Brně a Kloboukách u Brna) Dopis jejich ředitelů čtěte na nástěnce.
 3. Příští neděli odpoledne ve 14.30 zveme všechny vás a vy zvěte mnohé další k charitativní akci, tradičnímu již Dárkování. Vy domácí víte, jak celá akce probíhá, barevné letáčky s pozváním si vezměte na stolečku pod kruchtou. Připomínám, že výrobky, výpěstky, či čím dalším chcete přispět k Dárkování, přineste do Kruhu v pátek 28.11. mezi 16. a 19. hodinou. V neděli po bohoslužbách bude možné si dárky prohlédnout, stejně tak i odpoledne už půl hodiny před zahájením Dárkování, tedy od 14°° hodin. To si zároveň už budete moci i vyměnit hřivny v Kruhu.Děkujeme předem všem, kdo přispějí i všem, kdo se o celou akci starají organizačně.
 4. Kupujte si NKD 09 a EK 09, i nástěnné kalendáře s obrázky českých evang. sborů v zahraničí.

     

16. listopadu 2008

– bohoslužby v kazatelské stanici(MK)
– farář je v Hraběticích (resp. v Jevišovce)
– odpoledne v 16°° hodina koncert pěveckého sboru LUMÍR z Brna ; velké pozvání ; vstupné dobrovolné (ale budeme ho potřebovat na cestovné po zpěváky)
– v pondělí je státní svátek a nejsou biblické hodiny. Mohu ale pozvat všechny děti, rodiče i prarodič na devátou hodinu do Kruhu na pečení perníčků. Pondělí 9°° hodin s podobným průběhem jako loni, tedy guláše sebou. Snad se vše hned nesní a něco zbude na blížící se dárkování.
–  ve středu 15.30 konfirmační cvičení a v 17°° biblická hodina v Bohuticích ; v 19°° zkouška zpěvu
– ve čtvrtek v 19°° hodin biblická hodina s úlohou do NŠ
– v pátek ve 12°° mladší děti na faře
– v sobotu v 19°° mládež
– příští pátek a sobotu se v Praze konají slavnostní shromáždění k 90.výročí vzniku ČCE. Pestrý program nazvaný Svobodně a beze strachu bude obsahovat spoustu přednášek, panelových diskusí, výstav, zpěvu, hudby, osobních svědectví i pozdravy mnohých hostí z ekumeny i ze zahraničí. Z našeho sboru jedou do Prahy: dva Šimšovi, dva Schwarzbachovi a tři Titěrovi, kteří se budou na slavnosti podílet aktivně. O 90.výročí církve čtěte na nástěnce a v církevním tisku.
– Protože autor knihy Akce kulak, bratr Růžička se pro nemoc omluvil, nebude příští neděli program v Kruhu.
– Za dva týdny, v neděli 30.listopadu, je 1.neděle adventní, budeme při bohoslužbách slavit VP a odpoledne ve 14.30 se sejdeme k charitativní akci, zvané Dárkování. Podrobnosti jsou na nástěnce a stejný obsah mají i letáčky pod kruchtou. Vezměte si je a zkuste pozvat i Vaše známé a přátele mimo sbor. Organizátoři opět doufají, že se díky Vaší ochotě sejde dostatek dárků na podporu charitativních akcí. Myslete na to prosím.
– Pod kruchtou si můžete za jednotnou cenu  75,-  koupit knihy Na každý den 09 a Evangelické kalendáře 09, který je letos věnován Českým evangelíkům žijícím v zahraničí. Bude prodávat sestra Rut Vesecká. Je možno také objednat nástěnný kalendář na příští rok, který vydala naše církev se stejným tématem, jako je Evangelický kalendář, tedy fotografiemi a informacemi o českobratrských sborech v zahraničí. K nahlédnutí pod kruchtou.

9. listopadu 2008

Ohlášky na neděli 9.listopadu 2008

 1. srdečně vás všechny vítám,domácí i hosty
 2. bohoslužby v kazatelských stanicích v 10 hod v Mor. Krumlově a Litobratřicích, odpoledne ve 13,30 v Bohuticích
 3. dnes v 17 hod nešpor v Kruhu a povídání o ruční práci PATCHWORK připravila Pavla Ryšavá zveme,nejen sestry všeho věku,ale také bratry.
 4. Náš bratr farář slouží dnes ve sboru v Šumperku
 5. v příštím týdnu:
   • pondělí: 13.30 kluci ve Vémyslicích, 15.30 starší děti na faře
   • středa: 13.30 sestry seniorky v Kruhu,15.30konfirmační cvičení, 19 .00 ZPĚV
   • čtvrtek:9.oo maminky v Olbramovicích, 19.oo biblická hodina na faře
   • pátek : mladší děti na faře ve 12.oo
   • sobota: 19.oo mládež
   • v pondělí 17.listopadu budou maminky s dětmi péci perníčky v Kruhu od 9 hod.Již tradičně s sebou vzít bramborový guláš na oběd.Výsledek tohoto pracovního setkání budete moci ohodnotit a zakoupit na Dárkování 30.listopadu.
 1. příští neděli 16.11. v 16 hodin bude zde v kostele koncert pěveckého sboru LUMÍR z Brna. Srdečně zveme. Dobrovolné vstupné by mělo uhradit náklady na topení v kostele a cestovné zpěváků.
 2. Zároveň prosím ochotné sestry,zda by připravily na příští neděli pro zpěváky(cca 25) do Kruhu občerstvení.Můžete se u mne po bohoslužbách přihlásit. Děkujeme.
 3. Za tři týdny- 1. adventní neděli 30.listopadu ve 14.30 se uskuteční zde v kostele Dárkování !!!Podrobnosti na nástěnce a letáčky s informacemi a pozváním na toto charitativní odpoledne leží na stolečku pod kruchtou. Berte si je pod kruchtou
 4. Minulou neděli se při ohlášené sbírce na JTD vybralo a odeslalo 2197 kč.
  Velmi děkujem.
 5. V nástěnce si můžete(jako každý rok) objednat dárky z Rolničky v Soběslavi.
 6. V nástěnce čtěte dopis synodního seniora Joela Rumla sborům k chystaným oslavám 90.výročí vzniku ČCE.
 7. Od 15.10. je pronajatý sborový byt panu Filipovi Wollnerovi. Byla sepsána nájemní smlouva,která je uložena na faře. Byt je tedy obsazen do konce září roku 2009.
 8. Již jsou k dostání evangelický kalendář a čtení na každý den na rok 2009.
  cena každého výtisku je 75 kč.
 9. Děti odchází do Nš a budou si vyprávět o prchajícím Davidovi a jeho spolehnutí na Hospodina. David může radostně zpívat:Byl jsem zachráněn před svými nepřáteli.

2. listopadu 2008

Ohlášky na neděli 2.listopadu 2008
1) Přivítání
2) po bohoslužbách káva a čaj v Kruhu
3) bohoslužby v kazatelských stanicích: Moravský Krumlov, Lito, Troskotovice
4) Dnes večer není nešpor ani Kruh
5) Dnešní sbírka na Jubilejní Toleranční Dar6) V nadcházejícím týdnu:
– po: děti Vémyslice (13.30), starší děti v Miroslavi (15.15)
– stř: konf. cvič (15.30), biblická hodina v Bohuticích (17°°), zpěv (19°°)
– čt: maminky (9°°), bibl. h. na faře (19°°)
– pá: mladší děti (12°°)
– v sobotu mládež nebude, mají seniorátní sportování7) Příští neděli 9.11. :  v17°° v Kruhu Pavla Ryšavá se spec. ručními pracemi
8) Za dva týdny 16.11. v 16°° koncert brněnského pěv. sboru LUMÍR

Ohlášky měl farář Ondřej Titěra

28. září 2008

1)     Srdečně vás všechny vítám, domácí i hosty. Chceme dnes společně slavit Díkčinění a děkovat za vše, co jsme do této chvíle přijali. Bude vysluhována svatá VP a zváni jsou všichni, kdo Krista vyznávají

2)     Čtené bohoslužby se budou konat v 10 hod v Mor.Krumlově, s vysluhováním pak v Litobratřicích také v 10 hod a odpoledne ve 13.30 v Bohuticích s VP

3)     Dnešní sbírka při vycházení je celocírkevní, určena na doplnění Fondu charitativní pomoci. Vaše mimořádné dary pro sbor dávejte do kasiček na konci lavic, děkujeme za vaši obětavost

4)     K nešporu se sejdeme v 17 hod v Kruhu a potom si připomeneme ještě jednou letošní pobyt na Blažkově, a to na fotografiích a ve filmu. Prosím všechny majitele obrázků, aby je vzali s sebou

5)     V příštím týdnu:
pondělí: biblická hodina dětí ve Vémyslicích ve 13.45, v Miroslavi starší děti v 15
úterý: 13.30 sestry seniorky v Kruhu
středa: 15.30 konfirmační cvičení na faře
čtvrtek: v 19 v presbyterně zahajujeme biblické hodiny dospělých spolu s učiteli NŠ
pátek: ve 12 mladší děti na faře, v 19 zkouška zpěvu v Kruhu
v sobotu mládež nebude,většina odjíždí na sjezd do Prostějova

6)     Příští neděli chystá program do Kruhu sestra Lia Ryšavá o spisovatelce Astrid Lindgrenové a prosí všechny účastníky příštího Kruhu, aby během týdne našli a přinesli do Kruhu ty knihy A.Lindgrenové, které doma najdou. Děkuji

7)     Přihlašujte se v nástěnce na sborový zájezd 26. 10. do Moravče

8)     Vyzývám všechny přítomné presbytery  ke schůzce  hned po bohoslužbách

9)     24. září zemřel v Brně ve věku nedožitých 92 let farář ČCE a bývalý senior brněnského seniorátu Miro Nagy. Smuteční shromáždění se bude konat v sobotu 4. října v 15 hodin v Červeném kostele v Brně, sloužit bude synodní senior Joel Ruml

10)    V sobotu 11.října se bude konat v našem kostele svatební shromáždění MartyŠimšové a Františka Pražana v 15 hod

11)     Vyřizuji pozdravy od sestry Palasové z Olomouce a také od Vitky Liskové z Prahy

(ohlášky připravila Jarka Šimšová)

14. září 2008

 
Ohlášky na neděli 14.září 2008

 • Včera bylo v Blahoslavově domě v Brně pohřební shromáždění Evy Boudové, rozené Ryšavé. Základ kázání Žalm 139, 9-12
 • Po Miroslavském shromáždění budou dnes bohoslužby v kazatelské stanice: Li, MK a odpoledne v Bo
 • Protože shromáždění v Kruhu bylo mimořádně s Danem Matějkou včera navečer, dnes již nešpor ani kruh nebude
 • A protože dnes je poslední den, kdy ještě máme v Miroslavi Dana Matějku, chceme tento čas využit co nejlépe
 • Všichni jsou dnes zváni na odpolední volejbal začátek kolem půl třetí
 • Po volejbale, tedy zhruba od 17 hod. Vás Dan Matějka zve k nám na humno. Snad nám počasí dovolí ještě si popovídat a bude pro Vás připraveno i něco k snědku. Budeme rádi, když využijete této mimořádné příležitosti v hojném počtu. Doufáme, že se na chvíli budou moci zastavit i ti, kteří plánují návštěvu večerního koncertu v Mor. Krumlově

Program v příštím týdnu:

 • pondělí: 15.15 starší děti na faře
  17 hod konfirmační cvičení
 • úterý: sestry seniorky ve 13.30 v Kruhu
 • středa: zkouška zpěvu 19 hod
 • čtvrtek: kroužek NŠ ve 20 hod
 • pátek: mladší děti ve 12 hod na faře
 • sobota: 19 hod mládež

 • Příští neděle 21.9. bohoslužby v obvyklou dobu
 • V kruhu za týden Mirek Šimša O návštěvě Ukrajiny

Vzdálenější akce:

 • 28.9 Díkčinění a Večeře Páně
 • 11.10. svatba Marty Šimšové a Františka Pražana
 • Vrcholí také přípravy na sborový zájezd do Moravče 26.10.

Děkujeme všem, kteří nějak přiložili ruku k dílu při omítání přední části kostela, nejvíce však Jiřímu Doubravovi, za péči a starot o celou vysoušecí akci
V uplynulém týdnu byla pravidelná porada staršovstva

Převládaly sborové provozní záležitosti a sestavování kalendáře sborových akcí. Staršovstvo se usneslo na pravidlech využívání od zítřka prázdného sborového bytu.

Dnes odpoledne slaví výročí postavení kostela v Olešnici.
Poděkování Danu Matějkovi.